Sisältöön      
 

Olvi-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2017 (3 kk)

OSAVUOSIKATSAUKSEN PÄÄKOHDAT

Olvi-konsernin liiketoiminta kehittyi ensimmäisellä kvartaalilla hyvin. Konsernin myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat edellisvuoteen verrattuna.

Tammi-maaliskuu 2017 lyhyesti:

  • Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi 11,6 prosentilla 130,4 (116,9) miljoonaan litraan
  • Konsernin liikevaihto kasvoi 14,5 prosenttia ja oli 71,2 (62,2) miljoonaa euroa 
  • Konsernin liikevoitto kasvoi 40,9 prosenttia ja oli 6,2 (4,4) miljoonaa euroa
  • Olvi-konsernin osakekohtainen tulos oli 0,26 (0,14) euroa
  • Omavaraisuusaste vahvistui edelleen ja oli 63,1 (58,7) prosenttia 

 

Olvi säilyttää tilinpäätöksen 2016 julkistamisen yhteydessä esitetyn vuoden 2017 ohjeistuksen ennallaan ja arvioi konsernin vuoden 2017 myyntivolyymin ja liikevaihdon kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

KONSERNIN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

 

1-3/ 2017

1-3/ 2016

Muutos % / %-yks.

1-12/ 2016

Myyntivolyymi, mltr

130,4

116,9

11,6

609,4

Liikevaihto, meur

71,2

62,2

14,5

321,5

Käyttökate, meur

11,1

8,8

25,8

59,2

% liikevaihdosta

15,6

14,2

 

18,4

Liikevoitto, meur

6,2

4,4

40,9

40,4

% liikevaihdosta

8,7

7,1

 

12,6

Tilikauden tulos

5,5

2,7

104,8

32,8

% liikevaihdosta

7,8

4,4

 

10,2

Tulos/osake, eur

0,26

0,14

85,7

1,57

Bruttoinvestoinnit, meur

4,4

5,5

-21,0

20,5

Oma pääoma/osake, eur

10,05

8,69

15,7

9,73

Omavaraisuusaste, %

63,1

58,7

4,4

62,0

Velkaantumisaste, %

3,7

18,9

-15,2

2,1

 

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

TOIMITUSJOHTAJA LASSE AHO:

Olvi-konsernin vuosi 2017 on käynnistynyt liiketoiminnassa hyvin. Myyntivolyymi ja liikevaihto kasvoivat ensimmäisellä kvartaalilla yli 10 prosenttia ja liikevoitto parani yli 40 prosenttia. Liiketoiminnan kehitys on ollut hyvää kaikilla tärkeimmillä taloudellisilla tunnusluvuilla tarkasteltuna ja kaikissa yksiköissä. Erityisen hyvin liiketoiminta on kehittynyt Valko-Venäjällä. 

Suomessa liiketoiminnan positiivinen kehitys jatkui myös alkuvuonna. Myyntivolyymi kasvoi 19 prosenttia viime vuoteen verrattuna, markkinaosuus vahvistui edelleen ja kannattavuus parani. Kasvaneet myyntivolyymit mahdollistivat tehokkaan toiminnan myös alkuvuoden myyntivolyymiltaan pienempinä kuukausina.  

Baltian alkuvuosi on käynnistynyt kokonaisuutena hyvin. Viron kannattavuus on jatkanut erittäin hyvällä tasolla ja Latvia ja Liettua ovat parantaneet tulostaan edellisvuoteen verrattuna.

Baltian toimintaa värittävät muutokset liiketoimintaympäristössä. Liettuassa toteutui merkittävä valmisteveronkorotus maaliskuussa. Viron suunniteltu valmisteveron korotus 1.7.2017 alkaen aiheuttaa todennäköisesti volyymien ja kulutuksen painopisteen siirtymistä sekä Virosta Latvian rajalle että osittain myös takaisin Virosta Suomeen. Muutoksen vaikutusta koko Olvi-konserniin vuoden 2017 osalta on vielä vaikea arvioida, sillä siihen vaikuttaa useita tekijöitä, kuten satama- ja laivakaupan yritysten hinnoittelupolitiikka veromuutosten jälkeen. Muutoksen odotetaan näkyvän myös Viron kesäsesongin myynnin painottumisena toiselle kvartaalille ennen veronkorotuksen toteutumista.

Valko-Venäjän liiketoiminta kehittyi ensimmäisellä kvartaalilla suotuisasti. Myyntivolyymi kasvoi 17 prosenttia, liikevaihto 31 prosenttia ja tulos monin kertaistui edellisvuoteen verrattuna. Myyntiä on kasvattanut erityisesti vienti Venäjälle. Tuloksen positiivista kehitystä on tukenut myynnin kasvun lisäksi kustannustehokkaampi toiminta sekä paikallisvaluutan vahvistuminen.

Alkuvuoden hyvän tuloskehityksen lisäksi myös muut taloudelliset tunnusluvut kehittyivät positiivisesti. Konsernin omavaraisuusaste parani ja velkaantuneisuus laski edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Alkuvuoden investoinnit ovat käynnistyneet suunnitellusti. Vuoden 2017 suurin yksittäinen investointi on Iisalmeen tehtävä energialaitosinvestointi. Investoinnin käynnistämiseen on vaikuttanut sen tuomat kustannushyödyt sekä ympäristönäkökulmat. Investoinnin avulla pystymme korvaamaan raskaan polttoöljyn käytön kotimaisella uusiutuvalla energialla. 

  Olvf052017.pdf (329.0 kB) (koko tiedote)

      
 
 
 
Jaa