Accessibility tools

Sulje

Kuluttajaviestintä

Olemme sitoutuneet vastuullisen juomakulttuurin ja kohtuukäytön edistämiseen kaikissa toimintamaissamme.

Avoin ja vastuullinen kuluttajaviestintä on toimintamme perusedellytys – tuoteturvallisuuden lisäksi. Haluamme edistää alkoholin ja muiden juomien kohtuukäyttöä luomalla positiivisia juomanautintoja. Tuotteidemme tulee vastata lakeja viranomaismääräyksiä sekä laatustandardeja niin tuoteturvallisuuden, maun kuin vastuullisuuden osalta. Teemme lisäksi tiivistä yhteistyötä alkoholin kohtuukäytön eteen muun muassa kansallisten ja kansainvälisten alan toimijoiden ja järjestön kanssa.

Vastuullinen kuluttaminen

Ohjaamme kuluttajia nauttimaan tuotteita vastuullisesti ja kohtuudella ja edistämme vastuullisen juomakulttuurin kehittymistä. Niinpä olemme kehittäneet ja monipuolistaneet alkoholittomien tuotteiden valikoimaa sekä lisänneet vähemmän sokeria sisältävien tuotteiden määrää. Alkoholituotteiden kohdalla olemme myös halunneet muistuttaa kuluttajaa tuotteiden vastuullisesta käytöstä.

Lasten ja nuorten ei pitäisi joutua tilanteeseen, jossa he tarvitsevat energiajuomia. Alaikäisten pitäisi selkeästi nukkua väsymyksensä pois. Vastuu alaikäisistä ja heidän jaksamisestaan on heidän vanhemmillaan. Olvi valmistaa energiajuomia, joita suositellaan täysi-ikäisille.

Alkoholin osalta ei voida määrittää sopivaa annosta per vuorokausi tai viikko. Joillekin jo yksi annos voi olla liikaa. Useimmille kuitenkin 1-3 annosta vuorokaudessa (miehet 1-3 ja naiset 1-2) on terveydelle vaaraton ja jopa terveyttä edistävä määrä. Asiaa voidaan kuvata useiden tutkimustulosten valossa ns. J-käyrällä, jossa verrataan sairauksien riskien määrää suhteessa nautittuihin päivittäisiin alkoholiannoksiin. Tutkimustulosten mukaan 1-3 annosta alkoholia vuorokaudessa laskee sairauksien määrää suhteessa ns. 0-linjaan, mutta 4 tai yli annosta alkaa puolestaan nostaa sitä voimakkaasti.

Olvi kannattaa kohtuukäyttöä niin alkoholittomissa kuin alkoholijuomissakin, pois lukien ne henkilöt, joille jo pieni määrä alkoholia on liikaa, ja joiden siksi tulee pidättäytyä kokonaan alkoholijuomien nauttimisesta. Juomilla on oma roolinsa mielihyvän tuottajina ja osana ruoka- ja juomakulttuuria. Oluet, siiderit ja lonkerot ovat muihin elintarvikkeisiin verrattava jokapäiväinen elintarvikkeita, joidenka kohtuullinen käyttö voi olla osa nautinnollista elämää.

Vastuullinen markkinointiTöpselikukka

Olemme sitoutuneet vastuulliseen tuotteiden mainontaan ja markkinointiin. Haluamme kuluttajien nauttivan tuotteita vastuullisesti ja kohtuudella. Valtaosa suomalaisista täysikäisistä käyttää alkoholia vastuullisesti ja kohtuullisesti, vaikkakin kohtuukäyttöä on vaikea määritellä yleisesti, sillä jokainen on yksilöllinen tässä asiassa.

Alaikäisille ei tule myydä eikä hankkia alkoholia. Myöskään humalahakuinen alkoholinkäyttö, iästä riippumatta, ei ole sosiaalisesti hyväksyttävää ja puuttumiskynnyksen siihen tulisi olla matalampi kuin nykyisin.

Juomien mainonta

Panimoliiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet vastuulliseen tuotteiden mainontaan ja markkinointiin, joita määrittelevät mm. Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n elintarvikkeiden ja virvoitusjuomien vastuullista kaupallista viestintää koskevat tulkintaohjeet sekä Euroopan elintarvike- ja juomateollisuusjärjestö CIAA:n ohjeet. Noudatamme ohjeiden ja säädösten lisäksi itsesäätelyä, joka on osin viranomaisten määräyksiä tiukempi, jotta voimme vastaa toimintaympäristömme odotuksiin ja ollaksemme etulinjassa kehittämässä toimialamme vastuullisuuskäytäntöjä.

Suomen panimoala on itsesäätelyohjeissaan päättänyt:

 • Panimoala tarkistuttaa televisiomainokset ennen niiden julkistamista alan ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvassa ennakkotarkastustoimikunnassa.
 • Sen lisäksi mitä alkoholilain 33. §:ssä säädetään mainonnan kellonaikarajoista, panimoala mainostaa televisiossa sellaisien ohjelmien aikana, jolloin mainoksien kohdeyleisöstä vähintään 70 %:n voidaan kohtuudella olettaa olevan yli 18-vuotiaita.
 • Panimoala mainostaa digitaalisissa kanavissa sellaisien ohjelmien aikana, jolloin mainoksien kohdeyleisöstä vähintään 70 %:n voidaan kohtuudella olettaa olevan yli 18-vuotiaita.
 • Panimoliiton jäsenyritysten tuotteissa ja niiden pakkauksissa käytetään vastuullisesta alkoholin kulutuksesta viestivää KOHTUULLISESTI.FI-tunnusta.
 • Sosiaalisen median kanavissa huolehditaan ikärajan noudattamisesta kanavan tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.
 • Panimoliitto järjestää vuosittain koulutustilaisuuden jäsenyritysten viestinnän ja markkinoinnin henkilöstölle vastuullisen markkinointiviestinnän tukemiseksi.
 • Mainoksissa esiintyvien henkilöiden on oltava vähintään 25 vuotta täyttäneitä.

Panimoala ei puhu lapsista, nuorista ja aikuisista, vaan selkeästi alaikäisistä ja täysi-ikäisistä.

Alkoholivalistus

Kohtuullisesti.fi jakaa tietoa vastuullisesta alkoholinkäytöstä ja kohtuullisuudesta – etenkin niiden hyvistä vaikutuksista elämäämme tänään ja huomenna.

Vastuullinen kuluttajatieto

Tuotetietojen riittävä, selkeä ja läpinäkyvä esittäminen on vastuullisen kuluttajatiedon ydin. Ravintosisältötiedot eli energiasisältö, proteiinien, hiilihydraattien ja suolan määrä yhtä desilitraa kohden etiketissä ja verkkosivuillamme auttavat kuluttajaa ostopäätöksen teossa. Olvi on myös sitoutunut merkitsemään vapaaehtoiset ravintosisältömerkinnät myös kaikkiin oluttuoteisiin. Pakkausmerkintöjen avulla jokainen tuote on myös jäljitettävissä raaka-aineesta myymälään saakka.

Raaka-ainevalinnoissa Olvi pyrkii aina valitsemaan luontaiset väri- ja aromiaineet, minkä lisäksi Olvi on sitoutunut olemaan käyttämättä atsovärejä. Lapsille (alle 12 vuotta) suunnatuissa tuotteissa Olvi ei käytä keinotekoisia makeutusaineita. Sen sijaan yli 12-vuotiaille tarkoitetuissa tuotteissa Olvi tarjoaa usein myös aspartaamilla ja asesulfaamilla makeutettuja vähäkalorisia vaihtoehtoja. Vaihtoehtona on kehitetty myös vähän kaloreita sisältäviä juomia, jotka ovat makeutettu luontaisilla makeutusaineilla, kuten fruktoosilla.

Tuoteturvallisuudella tarkoitamme tuotteen koko elinkaareen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten hallintaa. Tuoteturvallisuuden toimintamallimme takana on sertifioitu FSSC 22000 tuotetuvallisuusjärjestelmä. Tuoteturvallisuuden painopistealueet toiminnassamme ovat:

 • Lainmukaisuus; tuotteiden ja toiminnan tulee olla lakien ja viranomaismääräysten mukaisia.
 • Raaka-aineiden alkuperä ja jäljitettävyys; käyttämämme raaka-aineet hankimme hyväksytyiltä tavarantoimittajilta ja jokaisen raaka-aine-toimituksen laatu varmistetaan.
 • Tuotekehitys; tutkimme tuotteen ja sen raaka-aineiden terveys- ja ympäristövaikutukset ja määrittelemme tuote-spesifikaation jo tuotekehitystyön aikana,
 • Tuoteturvallisuus; tuoteturvallisuusriskien hallinta tapahtuu HACCP – järjestelmän ja omavalvonnan avulla. Tehdashygieniasäännöt ja tuoteturvallisuuden varmistaminen koskee jokaista tuotantoketjuun osallistuvaa.
 • Toiminnan laatu; toiminnan laatu perustuu kirjallisiin menettely- ja työohjeisiin ja sovittuihin prosessikohtaisiin normeihin.
 • Tuotteen laatu; laatu ja tuotespesifikaationmukaisuus varmistetaan tuotteista aistinvaraisin, kemiallisin ja mikrobiologisin analyysein.
 • Henkilöstön osaaminen; kouluttamalla henkilökuntaamme säännöllisesti tuoteturvallisuuteen sekä tuotteen ja toiminnan laatuun liittyvissä asioissa varmistamme henkilöstömme osaamisen.
 • Kuluttajainformaatio; tuotetiedot tuotteen etiketissä ja yrityksen kotisivuilla antavat kuluttajille tietoa tuotteen sisällöstä ja auttavat ostopäätöksen teossa. Pakkausmerkintöjen avulla jokainen tuote on myös jäljitettävissä raaka-aineesta myymälään saakka.
 • Tuotteiden asianmukainen käsittely; asiakas- ja kuljetusliikeyhteistyöllä varmistamme, että ohjeet tuotteiden käsittelystä, kuljetuksesta ja hävittämisestä ovat kaikkien niitä tarvitsevien saatavissa.