Accessibility tools

Sulje

Paras työpaikka

Jokaisella työntekijällämme on oikeus turvalliseen työympäristöön. Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, minkä perustana on tuottava ja sujuva työ, tavoitteiden ja vastuiden selkeys ja tehtävien vaatima osaamistaso.

Meille Olvi-konsernissa on tärkeää, että olemme positiivinen, oikeudenmukainen ja turvallinen työpaikka. Olemme merkittävä paikallinen työllistäjä, ja haluamme olla haluttu työpaikka niin nykyisten kuin potentiaalisten työntekijöiden silmissä. Olvin menestys ja kannattavuus rakentuvat osaavan, innostuneen ja motivoituneen henkilöstön varaan.

Luodaksemme parhaat olosuhteet työskennellä ja kehittyä edistämme henkilöstön hyvinvointia kiinnittämällä huomioita työterveyteen ja -hyvinvointiin, turvallisuuteen sekä tasa-arvoiseen kohteluun. Esimies- ja työyhteisötaitoja ja Olvin johtamiskulttuuria kehittämällä pystymme tukemaan työntekijöidemme suoriutumista ja kehittymistä.

Vastuullisella henkilöstöjohtamisella varmistamme, että henkilöstöön liittyvät menestystekijät toteutuvat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikajänteellä. Konsernissa käyttöönotettu yhteinen henkilöstöpolitiikka ja sen painopistealueet: turvallinen työympäristö, työterveyden ja työhyvinvoinnin turvaaminen, tasa-arvoiset mahdollisuudet, osaamisen kehittäminen, johtaminen, esimiestyö ja työyhteisötaidot sekä positiivinen ja innovatiivinen yrityskulttuuri – ohjaavat ja yhtenäistävät toimintamallejamme.

Vuosien saatossa tehty työ konkretisoituu meillä Olvilla seuraavilla tavoilla:

 • Sairauspoissaolojen määrän laskeva trendi jatkuu
 • Tapaturmien määrän laskeva trendi jatkuu, kuten koko 2010-luvun – Yli 50 tapaturmasta alle 10:een per vuosi
 • Turvallisuus käsitellään ensimmäisenä asiana kaikissa tuotannon kokouksissa ja osastojen tiimipalavereissa. Työturvallisuuden kehittymistä seurataan säännöllisesti johtoryhmässä.
 • Henkilöstön hyvinvointia seurataan ja mitataan joka toinen vuosi toteutettavalla, koko henkilöstöä koskevalla työyhteisökyselyllä. Työhyvinvointi kokonaistyötyytyväisyysindeksillä mitaten sekä vastausprosentti saavat hyvän arvosanan. Henkilöstö tunnistaa hyvin myös Olvin arvot.
 • Työtehtäväkohtainen riskiarviointi on suoritettu läpi talon
 • Kaikki olvilaiset käyvät vuosittain kehityskeskustelut joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna.
 • Hyvinvointia tuetaan osaamisesta huolehtimalla. Koulutuksia koskevat suunnitelma tehdään vuosittain osana vuosisuunnitelmaa.
 • Työhyvinvoinnin edelleen kehittämiseksi on käynnissä hanke ”Hyvinvoiva Olvilainen” (v.2017-2018)
 • Koko työntekijähenkilöstö on saanut hygieniapassi- ja työturvallisuuskorttikoulutuksen. Myös olvilaisia perehdyttäjiä valmennetaan säännöllisesti. Sesonkityöntekijöiltä kootaan keskitetysti palaute perehdyttämisen onnistumisista ja kehityskohteista.
 • Henkilöstön fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin varmistamiseksi Olvi Oyj tekee kiinteää yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Olvi Oyj:ssä on käytössä ns. puheeksiottomenettely, jos sairauspoissaolot henkilötasolla lisääntyvät.
 • Työkyvyn varmistamiseen liittyy myös Olvi Oyj:n hoitoonohjausmalli, jonka tavoitteena on päihteettömän työympäristön varmistaminen kaikille Olvilla työskenteleville henkilöille.
 • Olvi Oyj:n työsuojeluohjelma tukee henkilöstön jaksamista erityisesti siellä, missä työpaineiden vuoksi henkisen ja fyysisen työsuojelun tarve on suurin.
 • Työ- ja sijaisjärjestelyin huolehditaan siitä, että poissaolot eivät aiheuta työssä olevan henkilön työn rasittavuuden lisääntymistä.
 • Jokainen vakituisessa työsuhteessa oleva olvilainen kuuluu tulospalkkauksen piiriin. Henkilöstörahasto on perustettu Olvilla vuonna 2003.
 • Aloitetoiminnan avulla jokainen olvilainen voi osallistua Olvi Oyj:n toimintojen jatkuvaan parantamiseen.

Vapaa-ajallakin toimitaan

Olvi-kerho tarjoaa Olvin palveluksessa oleville ja heidän perheenjäsenilleen mahdollisuuden yhteisiin elämyksiin, itsensä kehittämiseen ja virkistäytymiseen Olvi-hengessä järjestämällä positiivista vapaa-ajan toimintaa.

Olvin Eläkeläisten Kerho järjestää aktiivisesti erilaisia kursseja, matkoja ja tapahtumia jäsenilleen.

Uudet olvilaiset

Olvi tarjoaa useita erilaisia työtehtäviä muun muassa elintarviketuotannon, tuotekehityksen, logistiikan, myynnin- ja markkinoinnin sekä taloushallinnon tehtävien parissa. Olvi on myös merkittävä kesätyöllistäjä.

Olvi tarjoaa uusille työntekijöilleen kattavan perehdytyksen niin perinteisellä henkilökohtaisella perehdytyksellä kuin myös uudenaikaisilla metodeilla ja menetelmillä. Perehdytyksessä ja henkilökunnan koulutuksessa käytämme muun muassa E-learning oppimisympäristöä.

Kehitämme henkilöstömme osaamista systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Kannustamme työntekijöitämme monityötaitoisuuteen ja osaamisen aktiiviseen kehittämiseen. Haluamme olla ajan hermolla ja etsimme uusia toimintamalleja sekä kehitämme työtehtäviä uudenaikasilla menetelmillä.

Käytämme tarvittaessa oppisopimuskoulutusta työpaikalla tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen. Kiinteässä yhteistyössä alan oppilaitosten kanssa jokaiselle oppisopimuksen aloittavalle henkilölle suunnitellaan oppisopimuksen tavoitteet, keskeiset opintojaksot ja sopiva oppimispolku,  joilla täydennetään opiskelijan jo aiemmin hankkimaa niin teoriatietoa kuin käytännön kokemuksella hankittua osaamista.

Olville töihin

Olvi Oyj käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Jatkamalla selaamista hyväksyt tietosuoja- ja evästekäytäntömme. Lue lisää

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close