Accessibility tools

Sulje

Vastuullinen arvoketju

Teemmme jatkuvasti työtä pienentääksemme ympäristöjalanjälkeämme ja lisätäksemme resurssitehokkuutta. Myös hankintojemme läpinäkyvyys ja jäljitettävyys ovat aina ensisijalla.

Yrityksemme vastuullisuuden jalanjälki määrittyy läpi toimitusketjumme – pellolta kuluttajalle. Se kattaa niin oman toimintamme kuin koko toimitusketjun, ollen näin sekä meidän että toimittajiemme ja kumppaneidemme yhteinen asia. Toimitusketjun hyvällä hallinnalla ja hankintatavoilla on merkittävä vaikutus ympäristöön, ilmastoon ja yhteiskuntaan. Tehokkain on usein myös ekologisin.

Vastuu ympäristöstä

Vastuu ympäristöstä on yksi tärkeimmistä toimitusketjun teemoista.

Ympäristövastuu merkitsee suurelta osin turvallisuutta ja resurssitehokkuutta – raaka-aineiden, materiaalien ja energian turvallista ja tehokasta käyttöä kuten myös kierrätystä sekä kuljetustenoptimointia. Teemme jatkuvasti toimenpiteitä pienentääksemme ympäristöjalanjälkeämme. Konsernimme yhteinen ympäristöpolitiikka ja sen painopistealueet – hiilijalanjäljen pienentäminen, vedenkulutus ja jätevesien käsittely sekä materiaalien kierrätys – määrittelevät ympäristövastuumme päämäärät ja tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti Olvi Oyj:n johtoryhmässä sekä tuotannon ja hankinnan konsernitiimeissä.

Toimintamallit

Vuosien saatossa tehtyjen ympäristöjalanjäljen kehittämistöiden tuloksena toteutamme Olvilla seuraavia toimintamalleja:

 • Tuotantolaitos lämmitetään kaukolämmöllä ja sähkössä käytämme uusiutuvaa EKOenergiaa.
 • Käytössämme on uusi energialaitos, jonka polttoaineena käytämme metsähaketta lähialueen hakkuilta sekä puunjalostuksen sivutuotteena syntyvää puunkuori- ja sahanpuruseosta fossiilisten polttoaineiden sijaan.
 • Tuotannossa sivutuotteina syntyvät mäski ja ylijäämähiiva toimitetaan rehuksi karjatiloille.
 • Raaka-aineet ja kemikaalit kuljetetaan panimolle tankeissa ja kierrätettävissä pakkauksissa.
 • Tuotannon pakkaus- ja päällystejätteet sekä ongelmajätteet lajitellaan omassa jätekeskuksessa ja toimitetaan kierrätykseen.
 • Olvin tuotteet pakataan vain uudelleentäytettäviin tai kierrätettäviin pakkauksiin. Olvi kuuluu valtakunnalliseen kierrätyspullojärjestelmään.
 • Jätevedet ohjataan biologista hapenkulutuskuormitusta vähentävän tasausaltaan ja biosuodattimen kautta kunnallisen jätevesipuhdistamon prosessiin.

Toiminnasta aiheutuvat, tunnistetut päästökaasut:

 • Tavaraliikenteestä aiheutuu savukaasupäästöjä
 • Panimon käymisprosessissa vapautuu hiilidioksidipäästöjä.
 • Vierteen keitosta aiheutuu ympäristöön vaaraton, leipämäinen ja makea tuoksu.

Olvi Oyj on noudattanut Elintarviketeollisuuden vapaaehtoista energiatehokkuussopimusjärjestelmää vuodesta 2003 lähtien. Sopimus perustuu EU:n energiapalveludirektiiviin. Järjestelmä on voimassa vuoden 2026 loppuun saakka ja nykyinen sopimus korvaa vuoden 2016 loppuun päättyneen energiansäästösopimuksen. Tässä järjestelmässä sovitaan raamit energiatehokkuuden jatkuvaan ja järjestelmälliseen parantamiseen. Tämä osoittaa, että Olvi Oyj on lähtenyt vakavasti mukaan talkoisiin ilmastomuutosta vastaan.

Töpselikukka kukkii tuotteissamme

EKOenergia-merkki on Suomen luonnonsuojeluliiton perustama ympäristömerkki, joka osoittaa kuluttajille ympäristön kannalta parhaat energiamuodot. EKOenergia-merkki voidaan myöntää kriteerit täyttävälle tuulivoimalle, biopolttoaineille, vesivoimalle ja aurinkopaneeleilla tuotetulle energialle sekä energiansäästöä edistäville palveluille. EKOenergia-merkin käyttöä valvotaan vuosittaisin tarkastuksin.

Lue lisää EKOenergia-merkki

Ympäristötoimenpiteemme

Pääasialliset ympäristötoimenpiteemme vuonna 2019 Olvilla ovat:

 • Käytössämme on biolämpölaitos, jolla tuotamme prosesseihin tarvittavan höyryn sekä lämmön. Lämpölaitoksen energialähteenä on paikallisen sahateollisuuden sivuvirtana syntyvä sahanpuru- ja kuoriseos jota täydennetään energiapuuhakkeella.
 • Energian ominaiskulutusta vähennämme toteutetun energiakatselmuksen osoittamilla, valituilla toimenpiteillä, joista pääpainot ovat: Prosessijäähdytyksessä syntyvän lämmön talteenotto ja kierrättäminen takaisin tuotantoprosessiin. Kiinteistön lämmityksen ja ilmanvaihdon optimoiminen sekä olosuhteisiin mukautuva ohjaus. Siirtyminen vaiheittain LED-valaistukseen sekä valaistuksen älykkääseen ohjaukseen.
 • Energiajakeiden keräilyn tehostaminen ja kuljetuksista johtuvien päästöjen vähentäminen korvaamalla avolavat murskaimilla sekä jätepuristimilla. Viikoittaisesta energiajakeen avolavojen tyhjentämisestä on voitu siirtyä 1-2 kuukauden välein tapahtuvaan murskainten ja puristimien tyhjentämiseen.

Ympäristömittarit, kuten jätevesi, kaatopaikkajäte sekä sähkön, höyryn ja lämmön kulutus ovat osa tehtaan tuloskorttia ja aktiivisessa seurannassa. Tavoitteena positiivinen eli pienentyvä kehitys per mitattava yksikkö.

Ympäristövaikutukset huomioidaan kaikissa toiminnoissa.

Juomajätti Olvi jätti sekajätteen historiaan

Pantillinen kierrätysjärjestelmä

Suomalaiset kuuluvat maailmalla juomapakkausten kierrättämisessä kärkijoukkoon. Pantilliset juomapakkaukset pysyvät kierrossa ja poissa kaatopaikoilta, koska järjestelmäketjun kaikki osapuolet hoitavat kiitettävästi oman tehtävänsä; juomateollisuus, kauppa ja ennen kaikkea suomalaiset kuluttajat, jotka palauttavat juomapakkaukset kiertoon vuosi vuodelta aina vain paremmin.

PALPA huolehtii näiden palautuvien materiaalin uudelleen käytöstä sekä hallinnoi ja kehittää juomapakkausten kierrätysjärjestelmää Suomessa.

Mitä jos kaikki muukin toimisi yhtä tehokkaasti kuin pantillisten juomapakkausten kierrätysjärjestelmä Suomessa?

Kiertotalous ja ihmiskunnan tulevaisuus

Suomen Pakkauskierrätys RINKI OY

Olvi osallistuu hyötykäyttöjärjestelmään, jonka ansiosta Suomessa vain noin 3 % pakkauksista päätyy kaatopaikalle. Lue kaikki pakkauksista ja katso lisätietoja: Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Vastuullinen hankinta

Vastuullinen toimitusketju merkitsee vastuullisten toimittajien valintaa. Se merkitsee myös hankintojemme läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä. Meille on tärkeää, että käyttämämme raaka-aineet ja pakkausmateriaalit sekä niistä valmistetut tuotteet täyttävät asiakkaiden ja kuluttajien vaatimukset ja odotukset.

Konsernin yhteiset hankintaperiaatteet ja toimintamallit on määritelty hankintapolitiikassamme. Hankimme käyttämämme raaka-aineet hyväksytyiltä tavarantoimittajilta ja jokaisen raaka-aineen toimituksen laatu varmistetaan. Suosimme mielellämme paikallista ja teemme myös yhteistyötä sidosryhmiemme toimijoiden kanssa toimialamme vastuullisuuden kehittämiseksi.

Puhdas pohjavesiPohjavesi_koski

Olvin käyttämä vesi on korkealaatuista pohjavettä, joka tulee koskemattomalta metsäalueelta. Alue on suojeltu ja sijaitsee suojassa ulkoisilta saasteilta. Alueen ekosysteemiä suojellaan ja vettä käytetään kestävällä tavalla.

Olvi tekee laajaa yhteistyötä muiden teollisuuden alojen kanssa puhtaamman veden puolesta sekä tukee ja kehittää kalataloutta, luonnonvarojen käyttöä, maataloutta sekä elintarviketeollisuutta muun muassa Olvi-säätiön kautta.

Iisalmen vesireitti

 

Olvi Oyj käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Jatkamalla selaamista hyväksyt tietosuoja- ja evästekäytäntömme. Lue lisää

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close