Accessibility tools

Sulje

Vastuullinen arvoketju

Teemme jatkuvasti työtä pienentääksemme ympäristöjalanjälkeämme ja lisätäksemme resurssitehokkuutta. Myös hankintojemme läpinäkyvyys ja jäljitettävyys ovat aina etusijalla.

Olvin vastuullisuuden jalanjälki määrittyy läpi toimitusketjumme. Se kattaa niin oman toimintamme kuin koko toimitusketjun, ollen näin sekä meidän että toimittajiemme ja kumppaneidemme yhteinen asia. Toimitusketjun hyvällä hallinnalla ja hankintatavoilla on merkittävä vaikutus ympäristöön, ilmastoon ja yhteiskuntaan.

Olvi-konsernin keskeisimpiä tavoitteita

Vastuu ympäristöstä

Ympäristövastuu merkitsee suurelta osin resurssitehokkuutta, eli raaka-aineiden, materiaalien ja energian tehokasta käyttöä ja kierrätystä sekä kuljetusten optimointia. Teemme jatkuvasti toimenpiteitä pienentääksemme ympäristöjalanjälkeämme.

Konsernimme yhteinen ympäristöpolitiikka ja sen painopistealueet – hiilijalanjäljen pienentäminen, vedenkulutus ja jätevesien käsittely sekä materiaalien kierrätys – määrittelevät ympäristövastuumme yhteiset päämäärät ja tavoitteet.

HIILIJALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN

Hiilijalanjäljen pienentämiseksi keskitymme muun muassa optimoimaan jakeluketjua ja -reittejä ja lisäämään uusiutuvan energian käyttöä.  Meillä on bioenergialaitos, ja käytämme sertifioitua vihreää sähköä. Lue lisää

 

VEDENKULUTUKSEN OPTIMOINTI JA JÄTEVEDEN KÄSITTELY

Pyrimme tehostamaan vedenkäyttöä tuotantosuunnittelulla. Teemme myös yhteistyötä jätevesilaitosten kanssa jätevesien tehokkaan esikäsittelyn kehittämiseksi. Vuonna 2019 investoimme jätevesilaitoksen saneeraukseen 2,3 miljoonalla eurolla. Lue lisää

MATERIAALIEN KIERRÄTYS

Materiaalien lajittelun ja kierrätyksen lisäksi meille tärkeää on materiaalien uudelleenkäyttö. Huomioimme muun muassa sivuvirtojen hyödyntämisen ja pakkauksien kierrätettävyyden.  Vuonna 2021 sekajätteen määrä oli lähes nolla. Lue lisää

VASTUULLINEN HANKINTA

Ympäristövastuun lisäksi kehitämme toimintamme hankintojen läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä. Valitsemme materiaali- ja raaka-ainehankinnoissa vastuullisia toimittajia. Lue lisää

Tutustu muihin teemoihimme