Accessibility tools

Sulje

Vastuullinen hankinta

Hankintaketjun ja sen materiaalien ilmastopäästöjen vähentäminen on yksi tärkeimmistä yhteisistä kehityskohteista. Kiinnitämme myös huomiota toimitusketjun ihmisoikeuksiin ja työoloihin. Alkutuotannon ja kestävien viljelyolosuhteiden rooli, hankinta-alueet, materiaalien kestävyyskriteerit sekä ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin vaikutukset raaka-aineisiin korostuvat myös koko ajan.

Vastuullisen hankinnan takaamiseksi kehitämme toimintamme hankintojen läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä. Materiaali- ja raaka-ainehankinnoissa valitsemme vastuullisia toimittajia ja pyrimme kehittämään toimialan vastuullisuutta yhdessä. Käytämme mahdollisuuksien mukaan paikallisia tavarantoimittajia.

Meille on tärkeää, että käytetyt raaka-aineet ja pakkausmateriaalit sekä niistä valmistetut tuotteet täyttävät asiakkaiden ja kuluttajien vaatimukset sekä odotukset. Hyväksytyiltä tavarantoimittajilta tulevien raaka-aineiden laatu varmistetaan aina.

Konsernin yhteiset hankintaperiaatteet ja toimintamallit on määritelty hankintapolitiikassamme. Vuoden 2022 lopussa Olvi-konsernilla oli 313 raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien toimittajaa. Toimittajia auditoidaan säännöllisesti Olvi-konsernin toimesta ja tarvittaessa vaaditaan korjaavia toimenpiteitä.

Yhteistyökumppanimme sitoutuvat noudattamaan eettisiä toimintatapojamme. Konsernilla on yhteistyökumppaneille suunnattu eettinen ohjeistus (Code of Conduct for Suppliers and Partners). Vuonna 2022 eettisen ohjeistuksen oli allekirjoittanut 97,2 % raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden sopimuskumppaneistamme.