Accessibility tools

Sulje

Vastuullinen kuluttaminen

Ohjaamme kuluttajia nauttimaan alkoholia ja muita tuotteita kohtuudella. Vastuullisen alkoholinkäytön tukemiseksi Olvi järjestää aktiviteetteja vuosittain. Teemme lisäksi tiivistä yhteistyötä alkoholin kohtuukäytön edistämiseksi alan toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Alkoholituotteiden kohdalla olemme myös halunneet muistuttaa kuluttajaa tuotteiden vastuullisesta käytöstä.

Edistääksemme vastuullista juomakulttuuria olemme laajentaneet alkoholittomien tuotteiden valikoimaa. Vuonna 2021 lanseerasimme useita alkoholittomia tuoteuutuuksia.

Vastuullisen kuluttamisen edistämiseksi lisäämme myös pienempiä pakkauskokoja tuoteryhmiin. Pyrimme siihen, että vähintään yksi alkoholipakkaus on saatavilla 0,33 litran koossa tai pienempänä jokaisessa tuoteportfoliossa tulevaisuudessa.

Enemmän terveellisempiä juomia

Ottaaksemme huomioon kuluttajatrendit olemme vähentäneet sokerimäärää virvoitusjuomissa ja alkoholijuomissa sekä lanseeranneet sokerittomia tuotteita.

Tuoteuutuuksien lisäksi olemme laajentaneet tuotepakkausvalikoimaa. Tavoitteenamme on jatkaa terveellisempien ja luonnonmukaisista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden valikoiman kehitystä seuraavien vuosien aikana.

Ohjeistukset

Lasten ja nuorten ei pitäisi joutua tilanteeseen, jossa he tarvitsevat energiajuomia. Alaikäisten pitäisi selkeästi nukkua väsymyksensä pois. Vastuu alaikäisistä ja heidän jaksamisestaan on heidän vanhemmillaan. Olvi valmistaa energiajuomia, joita suositellaan täysi-ikäisille.

Alaikäisille ei tule myydä eikä hankkia alkoholia. Myöskään humalahakuinen alkoholinkäyttö, iästä riippumatta, ei ole sosiaalisesti hyväksyttävää ja puuttumiskynnyksen siihen tulisi olla matalampi kuin nykyisin.

Valtaosa suomalaisista täysikäisistä käyttää alkoholia vastuullisesti ja kohtuullisesti, vaikkakin kohtuukäyttöä on vaikea määritellä yleisesti, sillä jokainen on yksilöllinen tässä asiassa. Kohtuullisesti.fi jakaa tietoa vastuullisesta alkoholinkäytöstä ja kohtuullisuudesta – etenkin niiden hyvistä vaikutuksista elämäämme tänään ja huomenna.

Alkoholin osalta ei voida määrittää sopivaa annosta per vuorokausi tai viikko. Joillekin jo yksi annos voi olla liikaa. Useimmille kuitenkin 1-3 annosta vuorokaudessa (miehet 1-3 ja naiset 1-2) on terveydelle vaaraton ja jopa terveyttä edistävä määrä. Asiaa voidaan kuvata useiden tutkimustulosten valossa ns. J-käyrällä, jossa verrataan sairauksien riskien määrää suhteessa nautittuihin päivittäisiin alkoholiannoksiin. Tutkimustulosten mukaan 1-3 annosta alkoholia vuorokaudessa laskee sairauksien määrää suhteessa ns. 0-linjaan, mutta 4 tai yli annosta alkaa puolestaan nostaa sitä voimakkaasti.

Olvi kannattaa kohtuukäyttöä niin alkoholittomissa kuin alkoholijuomissakin, pois lukien ne henkilöt, joille jo pieni määrä alkoholia on liikaa, ja joiden siksi tulee pidättäytyä kokonaan alkoholijuomien nauttimisesta. Juomilla on oma roolinsa mielihyvän tuottajina ja osana ruoka- ja juomakulttuuria. Oluet, siiderit ja lonkerot ovat muihin elintarvikkeisiin verrattava jokapäiväinen elintarvikkeita, joiden kohtuullinen käyttö voi olla osa nautinnollista elämää.