Accessibility tools

Sulje

Eettinen toimintatapa

Vastuullinen toimintatapa on välttämätöntä luottamuksellisen toiminnan kannalta Olvi-konsernin ja sidosryhmien välillä.

Haluamme vaalia mainettamme rehellisenä ja luotettavana yhtiönä. Eettisen liiketoimintatavan turvaamiseksi on keskeistä, että meillä on ajantasainen eettinen ohjeistus ja eettiset toimintamallit. Nämä määrittävät sisäisen ja ulkoisen eettisen liiketoimintavan perusperiaatteet.

Eettisessä ohjeistuksessa (Code of Condcut) olemme kuvanneet vastuullisen toimintamme perustan:

  • toimintaamme koskevien lakien ja säädöksien noudattaminen
  • terveen ja toimivan kilpailun edistäminen sekä voimassaolevan kilpailusäädännön noudattaminen
  • aineellisen ja aineettoman omaisuuden suojaaminen
  • työterveys ja -turvallisuus sekä puhtaampi ympäristö
  • rehellinen ja kunnioittava sidosryhmäviestintä
  • oikea-aikainen ja luotettava informaatio sijoittajille
  • tasa-arvoisten mahdollisuuksien toteutuminen
  • ihmisoikeuksien kunnioittaminen
  • nollatoleranssi lahjonnan ja korruption suhteen
  • toimintamalli mahdollisten epäeettisen toimintojen esille tuomiseksi

Code of Conduct toimii myös pohjana yhteistyökumppaneille suunnattuun eettiseen ohjeistukseen (Code of Conduct for Suppliers), jonka myötä haluamme sitouttaa yhteistyökumppanimme noudattamaan samoja vastuullisuuden periaatteita kuin mihin itse olemme sitoutuneet.

Whistleblowing-ilmoituskanava

Olvi-konsernissa on ollut käytössä Whistleblowing-ilmoituskanava vuodesta 2018 alkaen. Ilmoituskanava tarjoaa kaikille työntekijöillemme ja sidosryhmien edustajillemme mahdollisuuden kertoa luottamuksellisesti, mikäli he havaitsevat toimintaa, joka ei ole eettisten ohjeidemme ja arvojemme mukaista.

Pyydämme ensisijaisesti kuitenkin sidosryhmiämme keskustelemaan mahdollisesta epäilystä Olvi-konsernin vastuuhenkilöiden kanssa ja työntekijöitämme esimiehensä tai jonkun muun esimiesasemassa toimivan kanssa. Jos tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, voit ilmoittaa epäilystäsi nimettömänä Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta.

Työsuhteeseen tai työyhteisöön liittyvissä huolenaiheissa tulisi kääntyä paikallisen henkilöstöosaston puoleen.