Accessibility tools

Sulje

Eettinen toimintatapa

Eettinen toimintatapa on olennainen osa arvojamme ja liiketoimintaamme. Se on välttämätöntä luottamuksellisen toiminnan kannalta Olvin ja sidosryhmien välillä.

Haluamme vaalia mainettamme rehellisenä ja luotettavana yhtiönä. Eettisen liiketoimintatavan turvaamiseksi on keskeistä, että meillä on ajantasainen eettinen ohjeistus ja eettiset toimintamallit. Nämä määrittävät sisäisen ja ulkoisen eettisen liiketoimintavan perusperiaatteet.

Olvi-konsernin eettisessä ohjeistuksessa (Code of Condcut) olemme kuvanneet vastuullisen toimintamme perustan:

  • toimintaamme koskevien lakien ja säädöksien noudattaminen
  • terveen ja toimivan kilpailun edistäminen sekä voimassaolevan kilpailusäädännön noudattaminen
  • konsernimme aineellisen ja aineettoman omaisuuden suojaaminen
  • työterveys ja -turvallisuus sekä puhtaampi ympäristö
  • rehellinen ja kunnioittava sidosryhmäviestintä
  • oikea-aikainen ja luotettava informaatio sijoittajille
  • tasa-arvoisten mahdollisuuksien toteutuminen
  • ihmisoikeuksien kunnioittaminen
  • nollatoleranssi lahjonnan ja korruption suhteen
  • toimintamalli mahdollisten epäeettisen toimintojen esille tuomiseksi

Code of Conduct toimii myös pohjana yhteistyökumppaneille suunnattuun eettiseen ohjeistukseen (Code of Conduct for Suppliers and Partners). Haluamme sitouttaa yhteistyökumppanimme noudattamaan samoja vastuullisuuden periaatteita kuin mihin itse olemme sitoutuneet.

Olvi-konsernissa on ollut käytössä Whistleblowing-ilmoituskanava vuodesta 2018 alkaen. Ilmoituskanava tarjoaa kaikille työntekijöillemme ja sidosryhmien edustajillemme mahdollisuuden kertoa luottamuksellisesti, mikäli he havaitsevat toimintaa, joka ei ole eettisten ohjeidemme ja arvojemme mukaista.