Accessibility tools

Sulje

Vastuullisuus Olvilla

Kestävä kehitys on osa strategiaamme ja se näkyy päivittäisessä toiminnassamme. Haluamme edistää vastuullista ja kestävää liiketoimintaa läpi koko arvoketjumme niin raaka-aineiden hankinnassa ja henkilöstön hyvinvoinnissa kuin tuotteiden ympäristöjalanjäljessä. Haluamme myös auttaa kumppaneitamme, asiakkaitamme ja kuluttajiamme tekemään vastuullisia valintoja.

Olvi ja sen tytäryhtiöt ovat toimineet vuosisatojen ajan – vastuullisten toimintatapojen ollen aina osa toimintaamme. Vastuullisuus on yksi yrityksemme arvoista ja osa jokapäiväistä toimintaamme.

Vastuullisuuden painopisteet

Vastuullisuus jaetaan ympäristöön (E), yhteiskuntavastuuseen (S) ja hyvään hallintotapaan (G). Nämä ESG-asiat ovat vaikuttaneet taustalla, kun Olvi-konsernin vastuullisuus on jaettu neljään painopistealueeseen, joiden kautta johdamme vastuullisuustyötä.

Olvi-konsernin vastuullisuusohjelma sisältää neljä fokusaluetta vastuullinen arvoketju (E), paras työpaikka (S), arvonluonti sidosryhmille (E, S) sekä kuluttajat ja tuotteet (E, S).  Näiden lisäksi olennainen osa kaikkea tekemistämme on eettinen toimintatapa (G).

Olemme huomioineet myös meidän toimintaamme vaikuttavat megatrendit ja sidosryhmiemme odotukset ohjelman kehittämisessä. Vuosittaisessa olennaisuusanalyysissa tarkastellaan konsernimme merkittävimpiä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, jotka myös vaikuttavat sidosryhmien arviointeihin ja päätöksiin. Lisää olennaisuusanalyysin prosessista ja tuloksista voi lukea vastuullisuusraporteistamme (vuosi 2021 ja vuosi 2022).

Kestävän kehityksen tavoitteet

Vastuullisuustyömme taustalla vaikuttavat kansainväliset sitoumukset ja sopimukset. Olemme mukana YK:n Global Compact -aloitteessa ja sitoutuneet sen kymmeneen periaatteeseen niin omassa toiminnassamme kuin arvoketjussamme. Nämä periaatteet ohjaavat työtämme ihmisoikeuksien, työntekijöiden oikeuksien, ympäristönsuojelun ja korruption ehkäisyn parissa. Olemme sitoutuneet myös edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka on yhdistetty vastuullisuusohjelmaamme.

Saavutuksiamme vuonna 2022

Voit tutustua lisää Olvin vastuullisuuden tekoihin ympäristön ja työntekijöiden osalta katsomalla videon.

Kestävän kehityksen johtaminen

Kestävän kehityksen johtaminen lähtee strategiastamme, ja se perustuu arvoihimme, eettiseen liiketoimintatapaan sekä konsernitasolla määriteltyihin politiikkoihin sekä ohjeisiin. Keskeisessä roolissa tavassamme työskennellä ovat Lean-filosofian ja toimintamallien hyödyntäminen sekä sertifioidut johtamisjärjestelmät. Kestävä kehitys näkyy jokapäiväisessä työssämme jokaisen työntekijän kautta.

 

”Toimintamme perustana on aina ollut vastuullisuus. Tapamme toimia ja arvomme ohjaavat työtämme niin henkilöstön, yhteiskunnan, kuluttajien, kumppanien kuin luonnon hyväksi.”

Patrik Lundell, toimitusjohtaja, Olvi Oyj

 

 

Vuosikertomus sisältää Olvi-konsernin vastuullisuusraportin.