Accessibility tools

Sulje

Sitoumukset ja sertifikaatit

Olemme sitoutuneet noudattamaan ja kunnioittamaan valittuja kansallisia ja kansainvälisiä sopimuksia ja ohjeistuksia. Ne tukevat ja ohjaavat yritysvastuumme toteutumista.

Sitoumukset

YK:n Global Compact

YK:n alainen yhteiskuntavastuualoite, joka perustuu kymmeneen ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption vastaisuutta käsittelevään periaatteeseen. Lue lisää

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda 2030

YK 2030

Olvin vastuullisuuden tavoitteet sivuavat useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Lue lisää
Keskeisimmät tavoitteet Olvin vastuullisyystyössä ovat seuraavat:

Haluamme edistää tuotteidemme vastuullista ja kohtuullista käyttöä. Laajennamme jatkuvasti tuoteportfoliomme alkoholittomien ja matala-alkoholisten tuotteiden määrää ja valikoimaa. Panostamme terveellisten ja luonnonmukaisten tuotteiden valmistamiseen sekä pienempiin tuotepakkauksiin.  Olemme vähentäneet useiden tuotteidemme sokeripitoisuuksia sekä lanseeranneet sokerittomia tuotteita.

Haluamme tukea henkilöstöä suoriutumaan hyvin työtehtävissään ja huolehdimme heidän osaamisesta ja kehittymisestä. Tuemme sitä sekä yhtiötason että konsernitason koulutuksilla ja toiminnan kehittämisellä sekä jokaiseen työtehtävän kattavalla perehdytyksillä.

 

Olvi-konsernin tavoitteena on vähentää vedenkulutusta sekä jäteveden määrää tuotettua litraa kohden sekä nostaa veden kierrätystä.
Vedenlähteinä käytetään, paikkakunnasta riippuen paikallista pohjavettä tai omia kaivoja. Pohjavesi on korkealaatuista, se tulee suojelluilta alueilta ja sitä käytetään kestävällä tavalla. Olvi-konserni tekee laajaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa entistä paremman vesiekosysteemin puolesta. Haluamme myös parantaa edelleen jäteveden laatua ja sen ympäristöjalanjälkeä.

Tavoitteenamme on kehittää jatkuvasti resurssitehokkuutta ja vähentää sähkön ja energian kulutusta. Kasvatamme koko ajan, sekä vihreän sähkön että uusiutuvan energian osuutta käyttämästämme sähköstä ja energiasta. Kartoitamme lisää erilaisten uusiutuvan energian, kuten aurinkopaneelien, käyttömahdollisuuksia.

 

Toimintamme taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset heijastuvat toimintaympäristöömme erityisesti työllistämisen, veronmaksun sekä paikallisuuden ja yhteiskuntavastuun kautta.
Haluamme on olla oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja turvallinen työpaikka. Olemme merkittävä paikallinen työllistäjä jokaisen tuotantolaitoksen paikkakunnalla. Maksamme veromme ja maksumme paikallisen lainsäädännön mukaisesti kussakin toimintamaassamme.

Teemme jatkuvasti työtä pienentääksemme ympäristöjalanjälkeämme ja lisätäksemme resurssitehokkuutta. Maksimoimme tuotantoprosessissa syntyvien kierrätysmateriaalien ja sivuvirtojen kierrättämisen. Materiaalin kierrätys käsittää tuotannosta syntyvän jätteen kierrätyksen, pakkaus-materiaalien käytön, sivutuotteiden hyötykäytön sekä lopputuotteen kierrättämisen. Yksi tärkeimmistä valintakriteereistämme materiaalien hankinnassa on kiertotalousajattelu. Myös uudet ratkaisut valmistusprosesseissa mahdollistavat kiertotalouden edistämisen.

Kehitämme päästöraportointiamme, jotta pystymme tunnistamaan yhä paremmin eri tuotantovaiheista ja muusta toiminnasta syntyvät päästöt. Keskitymme selvittämään toimintamme tarkempia vaikutuksia ilmastonmuutokseen ja teemme niiden pohjalta toiminnan kehittämisen suunnitelmia.

Kansainvälinen työjärjestö ILO

International Labour Organization (ILO) luo kansainvälisiä työelämän yleissopimuksia sekä valvoo ja tukee jäsenmaitaan sopimusten noudattamisessa. Lue lisää

CDP

Carbon Disclosure Project (CDP) on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tehtävä on kerätä yrityskohtaista tietoa ilmastonmuutoksen torjunnasta, kasvihuonekaasupäästöistä ja sopeutumisesta ilmastonmuutokseen. Lue lisää

Kansalliset Panimo- ja virvoitusjuomaliitot

Ohjeet vastuulliseen markkinointiin ja kestävään kehitykseen. Lue lisää

Olville myönnetyt sertifikaatit

Olville myönnetyt laatu- (ISO 9001), ympäristö- (ISO 14001), työterveys- ja turvallisuus- (ISO 45001) ja tuoteturvallisuus (FSSC 22000) johtamisjärjestelmien sertifikaatit:

Oiva -raportti

Olvi Oyj käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Jatkamalla selaamista hyväksyt tietosuoja- ja evästekäytäntömme. Lue lisää

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close