Accessibility tools

Sulje

Turvallinen työympäristö

Haluamme taata tapaturmattoman ja sujuvan työskentelyn. Teemme jatkuvaa työtä riskitekijöiden havaitsemiseksi ja poistamiseksi. Pohjana turvalliselle työympäristölle on riittävä perehdytys, säännöllinen turvallisuuskoulutus ja ajantasaiset ohjeistukset. Meillä on käytössä konsernin yhteinen työturvallisuuden politiikka.

Turvallisuus käsitellään ensimmäisenä asiana kaikissa tuotannon kokouksissa ja osastojen tiimipalavereissa. Työturvallisuuden kehittymistä seurataan säännöllisesti johtoryhmässä. Työtehtäväkohtainen riskiarviointi on suoritettu läpi talon. Olvi sai IS0 45001 – työterveys ja -turvallisuusjärjestelmän sertifikaatin vuonna 2019.

Vuosi 2020 turvallisuuskulttuurin teemavuosi

Jokaisella Olvi-konsernin työntekijällä on merkittävä rooli turvallisen työympäristön saavuttamiseksi. Koko työntekijähenkilöstö on saanut hygieniapassi- ja työturvallisuuskorttikoulutuksen. Kannustamme työntekijöitä tekemään aktiivisesti turvallisuushavaintoja. Kesällä 2019 järjestimme kesätyöntekijöille kampanjan turvallisuushavaintojen tekemiseksi. Vuoden 2019 aikana työntekijät tekivät 222 turvallisuushavaintoa, mikä oli 8,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2020 turvallisuushavaintojen määrä pysyi edellisen vuoden tasolla.

Seuraamme, raportoimme ja tutkimme läheltä piti -tilanteet ja onnettomuudet. Vuonna 2020 Olvilla sattui 7 tapaturmaa, mikä oli yksi tapaturma vähemmän kuin vuonna 2019. Yksikään sattuneista tapaturmista ei ollut vakava. Työtapaturmataajuus oli 11,6 vuonna 2020, kun se edellisenä vuonna oli 13,5. Elintarvikealan työtapaturmataajuuden keskiarvo oli 29,3 Suomessa vuonna 2019.

Lisää tästä aiheesta