Accessibility tools

Sulje

Turvallinen työympäristö

Haluamme taata tapaturmattoman ja sujuvan työskentelyn. Teemme jatkuvaa työtä riskitekijöiden havaitsemiseksi ja poistamiseksi. Pohjana turvalliselle työympäristölle on riittävä perehdytys, säännöllinen turvallisuuskoulutus ja ajantasaiset ohjeistukset. Meillä on käytössä konsernin yhteinen työturvallisuuden politiikka.

Turvallisuus käsitellään ensimmäisenä asiana kaikissa tuotannon kokouksissa ja osastojen tiimipalavereissa. Työturvallisuuden kehittymistä seurataan säännöllisesti johtoryhmässä. Työtehtäväkohtainen riskiarviointi on suoritettu läpi talon. Olvi sai IS0 45001 – työterveys ja -turvallisuusjärjestelmän sertifikaatin vuonna 2019.

Jokaisella Olvi-konsernin työntekijällä on merkittävä rooli turvallisen työympäristön saavuttamiseksi. Koko työntekijähenkilöstö on saanut hygieniapassi- ja työturvallisuuskorttikoulutuksen. Kannustamme työntekijöitä tekemään aktiivisesti turvallisuushavaintoja. Vuoden 2021 aikana työntekijät tekivät 187 turvallisuushavaintoa. Vuonna 2021 turvallisuushavaintojen määrä laski hieman edellisen vuoden tasosta.

Seuraamme, raportoimme ja tutkimme läheltä piti -tilanteet ja onnettomuudet. Vuonna 2021 Olvilla sattui 7 tapaturmaa, mikä on saman verran kuin edellisenä vuonna. Työtapaturmataajuus oli 11,0 vuonna 2021, kun se edellisenä vuonna oli 11,5. Elintarvikealan työtapaturmataajuuden keskiarvo oli 18,0 Suomessa vuonna 2020.