Accessibility tools

Sulje

Turvallinen työympäristö

Haluamme taata tapaturmattoman ja sujuvan työskentelyn. Teemme jatkuvaa työtä riskitekijöiden havaitsemiseksi ja poistamiseksi. Pohjana turvalliselle työympäristölle on riittävä perehdytys, säännöllinen turvallisuuskoulutus ja ajantasaiset ohjeistukset. Meillä on käytössä konsernin yhteinen työturvallisuuden politiikka.

Turvallisuus käsitellään ensimmäisenä asiana kaikissa tuotannon kokouksissa ja osastojen tiimipalavereissa. Työturvallisuuden kehittymistä seurataan säännöllisesti johtoryhmässä. Työtehtäväkohtainen riskiarviointi on suoritettu läpi talon. Olvilla on ollut käytössä IS0 45001 -työterveys ja -turvallisuusjärjestelmän sertifikaatti vuodesta 2019 alkaen. Ennen tätä Olvilla oli käytössä aiempi sertifikaatti kyseisestä järjestelmästä pidemmän aikaa.

Jokaisella olvilaisella on merkittävä rooli turvallisen työympäristön saavuttamiseksi. Koko työntekijähenkilöstö on saanut hygieniapassi- ja työturvallisuuskorttikoulutuksen. Kannustamme työntekijöitä tekemään aktiivisesti turvallisuushavaintoja. Vuoden 2022 aikana työntekijät tekivät 183 turvallisuushavaintoa. Vuonna 2022 turvallisuushavaintojen määrä laski hieman edellisen vuoden tasosta.

Seuraamme, raportoimme ja tutkimme läheltä piti -tilanteet ja onnettomuudet. Vuonna 2022 Olvilla sattui 8 tapaturmaa, mikä on yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Työtapaturmataajuus oli 12,2 vuonna 2022, kun se edellisenä vuonna oli 11,0. Elintarvikealan (juomien valmistus) työtapaturmataajuuden keskiarvo oli 14,5 Suomessa vuonna 2021. Vuoden 2030 tavoitteenamme on nolla tapaturmaa ja tapaturmasta johtuvaa poissaoloa.