Accessibility tools

Sulje

Kiertotalouden edistäminen

Kiertotalouden keskeisiä teemoja on hukkamateriaalin hyötykäyttö ja syntyvän materiaalijaevirran kierrätys. Hukkamateriaalin hyötykäyttö voi tuoda jätteeksi menneelle materiaalille täysin uutta käyttöä. Materiaalin kierrätys puolestaan käsittää tuotannosta syntyvän materiaalin lajittelun ja kierrätyksen, sivutuotteiden hyötykäytön sekä lopputuotteen kierrättämisen. Lisäksi on tärkeää käyttää materiaaleja mahdollisimman resurssitehokkaasti.

Kierrätettävyys olennainen osa toimintaa

Materiaalien kierrätettävyyden ja ekologisuuden varmistaminen ovat olennainen osa tuotekehitystämme. Kaikki tuotteemme pakataan kierrätettäviin pakkauksiin – osa pestään ja täytetään uudelleen, osa hyödynnetään käytön jälkeen uudelleen materiaalina.

Pakkausmateriaaleissa tavoitteenamme on vähentää erityisesti muovin käyttöä sekä löytää muovia korvaavia materiaaleja. Vuonna 2022 vähensimme muovin käyttöä lyhytkaulaisella pullolla noin 150 000 kg ja korvasimme kierrätysmuovilla yli 200 000 kg neitseellistä muovia. Aaltopahviset olutsalkut on jo kokonaan valmistettu kierrätyskuidusta. Olvi on mukana Luonnonvarakeskuksen (Luke) PlastLIFE-hankkeessa, jossa selvitetään biopohjaisia pakkausmateriaaleja vaihtoehtoisina ratkaisuina fossiilisille muoveille elintarvikepakkauksissa.

 Olvi on yksi vuonna 2003 perustetun Suomen Palautuspakkauksen (Palpan) omistajista. Palpa hallinnoi juomapakkausten kierrätysjärjestelmää, huolehtii palautuvien materiaalin uudelleen käytöstä ja kehittää juomapakkausten kierrätysjärjestelmää Suomessa.

Lisäksi Olvi osallistuu Suomen Pakkauskierrätys RINKI -hyötykäyttöjärjestelmään, jonka ansiosta Suomessa vain noin 3 % pakkauksista päätyy kaatopaikalle. Rinki-merkki kertoo, että yritys kantaa tuottajavastuunsa pakkauksistaan

Materiaalien kierrätys

Materiaalin kierrätys käsittää tuotannosta jäävän materiaalin kierrätyksen, kierrätettävien raaka-aine- ja pakkausmateriaalien kuljetuspakkauksien käytön sekä sivutuotteiden hyötykäytön.

Tuotantomme pakkaus- ja päällystejätteet sekä ongelmajätteet lajitellaan omissa kierrätyskeskuksissa ja toimitetaan kierrätykseen. Kehitämme edelleen materiaalien lajittelua ja kierrätystä, vaikka vuonna 2022 sekajätteen määrä oli lähes nolla. Kierrätämme muun muassa lasin, metallin, muovin, paperin ja kartongin erilliskeräyksenä. Suurimpia syntyviä jakeitamme ovat pahvi sekä erilaiset muovit.

Kierrätyksen lisäksi meille on tärkeää materiaalien uudelleenkäyttö aina kun tämä on mahdollista. Tuotannossa sivutuotteina syntyvä mäski ja ylijäämähiiva toimitetaan rehuksi karjatiloille. Myös rikkinäiset panimokäyttöön tarkoitetut kuormalavat korjataan uudelleen käyttöön tai ne menevät uusioraaka-aineeksi.