Accessibility tools

Sulje

Materiaalien kierrätys

Materiaalin kierrätys käsittää tuotannosta syntyvän jätteen kierrätyksen, kierrätettävien raaka-aine- ja pakkausmateriaalien kuljetuspakkauksien käytön, sivutuotteiden hyötykäytön sekä lopputuotteen pakkausten kierrättämisen.

Tuotantomme pakkaus- ja päällystejätteet sekä ongelmajätteet lajitellaan omassa jätekeskuksessa ja toimitetaan kierrätykseen. Vuonna 2021 sekajätteen määrä oli lähes nolla. Lisäsimme myös lasin, metallin, muovin sekä paperin ja kartongin määrää kierrätyksessä. Suurimpia syntyviä jakeitamme ovat pahvi sekä erilaiset muovit. Kehitämme edelleen materiaalien lajittelua ja kierrätystä.

Kierrätyksen lisäksi meille on tärkeää materiaalien uudelleenkäyttö aina kun tämä on mahdollista. Tuotannossa sivutuotteina syntyvä mäski ja ylijäämähiiva toimitetaan rehuksi karjatiloille. Myös rikkinäiset panimokäyttöön tarkoitetut kuormalavat korjataan uudelleen käyttöön tai ne menevät uusioraaka-aineeksi.

Kierrätettävyys olennainen osa toimintaa

Materiaalien kierrätettävyyden ja ekologisuuden varmistaminen ovat olennainen osa tuotekehitystämme.

Kaikki tuotteemme pakataan kierrätettäviin pakkauksiin – osa pestään ja täytetään uudelleen, osa hyödynnetään käytön jälkeen uudelleen materiaalina. Myös monipakkausten materiaalit ovat kierrätettäviä ja osin kierrätysmateriaalista valmistettuja. Raaka-aineet ja kemikaalit kuljetetaan panimolle tankeissa ja kierrätettävissä kuljetuspakkauksissa.

Olvi on yksi vuonna 2003 perustetun Suomen Palautuspakkauksen (Palpan) omistajista. Palpa hallinnoi juomapakkausten kierrätysjärjestelmää, huolehtii palautuvien materiaalin uudelleen käytöstä ja kehittää juomapakkausten kierrätysjärjestelmää Suomessa.

Lisäksi Olvi osallistuu Suomen Pakkauskierrätys RINKI -hyötykäyttöjärjestelmään, jonka ansiosta Suomessa vain noin 3 % pakkauksista päätyy kaatopaikalle. Rinki-merkki kertoo, että yritys kantaa tuottajavastuunsa pakkauksistaan.