Accessibility tools

Sulje

Vedenkulutuksen optimointi ja jäteveden esikäsittely

Vettä kuluu raaka-aineena paljon juomateollisuuden tuotannossa. Tavoitteenamme on vähentää vedenkulutusta tuotettua litraa kohden. Vuonna 2022 vedenkulutus oli 2,3 litraa tuotantolitraa kohti, mikä oli saman verran kuin vuonna 2021.

Olvin käyttämä vesi on korkealaatuista pohjavettä, joka tulee koskemattomalta metsäalueelta. Alue on suojeltu ja sijaitsee suojassa ulkoisilta saasteilta. Alueen ekosysteemiä suojellaan ja vettä käytetään kestävällä tavalla. Optimoimme vedenkulutusta kiinnittämällä huomiota pesuihin, pesuainevalintoihin, pesujen suunnitteluun ja laiteteknisiin ratkaisuihin. Tulevaisuudessa lisäämme veden kierrätystä uudelleen käyttöön.

Tuotteiden valmistusprosessin eri vaiheissa muodostuu jätevettä. Sitä syntyy etenkin tuotantotilojen ja -laitteistojen pesujen yhteydessä. Jätevedet ohjataan biologista hapenkulutuskuormitusta vähentävän tasausaltaan ja biosuodattimen kautta kunnallisen jätevesipuhdistamon prosessiin.

Olemme kehittäneet yhteistyössä jätevesilaitoksen kanssa jätevesien tehokasta esikäsittelyä veden laadun parantamiseksi. Vuonna 2019 investoimme jätevesilaitoksen saneeraukseen 2,3 miljoonaa euroa. Lisäksi olemme kehittäneet tuotantoprosessissa käytettävien kemikaalien hallintaa muun muassa vähentämällä hukkakulutusta.

Olvi tekee laajaa yhteistyötä muiden teollisuuden alojen kanssa puhtaamman veden puolesta.