Accessibility tools

Sulje

Tasa-arvoiset mahdollisuudet

Meillä on työyhteisö, jossa tarjotaan tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille työntekijöillemme. Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti iästä, sukupuolesta, uskonnosta, mielipiteistä, kansallisuudesta tai muista vastaavista seikoista riippumatta.

Vuonna 2021 Olvilla työntekijöistä 67 % oli miehiä ja 33 % naisia. Työntekijöiden keski-ikä oli 42 vuotta. Tahtotilamme on, että monimuotoisuuden periaate toteutuu myös yhtiöiden hallituksissa ja johtoryhmissä. Vuonna 2021 50 % hallituksen ja johtoryhmän jäsenistä oli naisia.

Tasa-arvoisten mahdollisuuksien takaamiseksi Olvilla on käytössä konsernin yhteinen eettinen ohjeistus (Code of Conduct). Olvilla on myös omia ohjelmia ja työkaluja, kuten ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallintaan. Tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti kohteleminen näkyy muun muassa rekrytoinneissa, palkkauksessa ja etenemismahdollisuuksissa.

Mittaamme tasa-arvon toteutumista konsernin henkilöstötutkimuksella. Suurin osa Olvin työntekijöistä kokee, että heitä kohdellaan reilusti sukupuolesta ja iästä riippumatta.