Accessibility tools

Sulje

Tasa-arvoiset mahdollisuudet

Meillä on työyhteisö, jossa tarjotaan tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille työntekijöillemme. Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti iästä, sukupuolesta, uskonnosta, mielipiteistä, kansallisuudesta tai muista vastaavista seikoista riippumatta.

Yhdenvertainen kohtelu on lähtökohtana kaikkien työntekijöiden toiminnalle. Meillä on nollatoleranssi syrjintään ja häirintään. Emme hyväksy kiusaamista eli toimia, jotka voivat aiheuttaa pelon, nöyryytyksen tai vihamielisyyden tunteita. Puutumme mahdollisiin epäkohtiin ja epäasialliseen käyttäytymiseen välittömästi.

Vuonna 2022 Olvilla työntekijöistä 68 % oli miehiä ja 32 % naisia. Työntekijöiden keski-ikä oli 43 vuotta. Tahtotilamme on, että monimuotoisuuden periaate toteutuu myös yhtiöiden hallituksissa ja johtoryhmissä. Vuonna 2022 50 % hallituksen ja johtoryhmän jäsenistä oli naisia.

Tasa-arvoisten mahdollisuuksien takaamiseksi Olvilla on käytössä konsernin yhteinen eettinen ohjeistus (Code of Conduct) ja henkilöstöpolitiikka. Olvilla on myös omia ohjelmia ja työkaluja, kuten ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallintaan. Tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti kohteleminen näkyy muun muassa rekrytoinneissa, palkkauksessa ja etenemismahdollisuuksissa.

Mittaamme tasa-arvon toteutumista konsernin henkilöstötutkimuksella. Vuoden 2022 henkilöstötutkimuksen mukaan suurin osa Olvin työntekijöistä kokee, että heitä kohdellaan reilusti ja tasapuolisesti riippumatta esimerkiksi asemasta, sukupuolesta ja iästä.