Accessibility tools

Sulje

Arvonluonti sidosryhmille

Haluamme tehdä vaikuttavaa yhteistyötä ja luoda arvoa yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Toimintamme taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset heijastuvat toimintaympäristöömme muun muassa paikallisuuden ja työllistämisen kautta.

Olvi-konsernin toiminnan ja arvoketjun tuloksena syntyy arvoa niin Olville kuin sen eri sidosryhmille. Yhteistyökumppanuuksiemme kehittäminen sidosryhmiemme kanssa on yksi vastuullisuuden päätavoitteistamme. Olemme tunnistaneet meille kahdeksan keskeistä sidosryhmää.

Arvonluonnin syntymiseksi tarvitsemme resursseja, joiden avulla arvoketjumme voi muodostaa tuotoksia. Olvi-konsernin arvonluontimalli kuvaa arvoketjumme arvonmuodostusta, johon kuuluvat esimerkiksi taloudellinen kehitys, verojalanjälki sekä paikallisuus ja työllistäminen. Luomme arvoa myös yhteiskuntavastuun teoillamme, kuten osallistumalla aktiivisesti paikkakuntiemme elinvoimaisuuden ja kestävyyden edistämiseen.

Vastuullisuusriskien arviointi ja ehkäiseminen on tärkeää vakaan ja kestävän liiketoiminnan takaamiseksi sekä kestävän kehityksen edistämiseksi. Tällä vastaamme myös sidosryhmiemme odotuksiin yhä vastuullisemman toiminnan kehittämiseksi.

Fokuksemme

JAETTU ARVONLUONTI JA YHTEISTYÖ

Laajemman vaikutuksen aikaansaaminen kestävän kehityksen edistämiseksi vaatii yhteistyötä läpi koko arvoketjun. Haluamme tehdä vaikuttavaa sidosryhmätyötä kunkin sidosryhmän kanssa. Lue lisää

PAIKALLISUUS JA TYÖLLISTÄMINEN 

Haluamme toimia läheisessä yhteistyössä paikallisen yhteisön kanssa ja olla osaltamme kehittämässä paikallista elinvoimaisuutta. Olemme paikallisesti merkittävä välitön ja välillinen työllistäjä. Lue lisää

TALOUDELLINEN KEHITYS JA VEROJALANJÄLKI

Konsernin positiivinen taloudellinen kehitys varmistaa arvonluonnin sidosryhmille. Maksamme veromme ja maksumme paikallisen lainsäädännön mukaisesti kussakin toimintamaassamme. Lue lisää 

YHTEISKUNTAVASTUU

Luomme arvoa sidosryhmille toimimalla yhteiskuntavastuullisesti. Kaikilla konserniyhtiöillä on toimintaperiaatteet hyväntekeväisyyteen ja sponsorointiin. Lue lisää

VASTUULLISUUSRISKIENHALLINTA

Riskienhallinta on osa Olvi-konsernin jokapäiväistä johtamista ja toimintaa. Vastuullisuusriskit kartoitetaan riskikartoitusten yhteydessä. Lue lisää

 

 

Tutustu muihin teemoihimme