Accessibility tools

Sulje

Yhteiskuntavastuu

Olvi luo arvoa sidosryhmille toimimalla yhteiskuntavastuullisesti. Meillä on toimintaperiaatteet hyväntekeväisyyteen ja sponsorointiin.

Sponsorointi merkitsee Olville yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää molempien osapuolten tavoitteita. Pyrimme pitkäjänteiseen, suunnitelmalliseen ja tulokselliseen yhteistyöhön. Tuemme useita, tarkkaan valittuja valtakunnallisia ja paikallisia kohteita. Viestimme yhteistyökumppaneidemme avulla arvojamme ja tuomme esille Olvin yrityskuvaa vastuullisena yhteiskunnallisena toimijana.

Vuonna 2020 koronapandemiasta johtuneet etäkoulu ja karanteeni koettelivat lapsiperheitä ja yli 70-vuotiaita. OLVI-säätiö teki poikkeuksellisen päätöksen tukea 50 000 eurolla Jokaiselle lapselle lounas -kampanjaa, joka ylitti säätiön normaalin toiminta-alueen. Kampanjan varoilla toimitettiin ruokakasseja vähävaraisille lapsiperheille yhteistyössä Vennerin, Hope ry:n, Ensi- ja turvakotien liiton ja sen jäsenyhteisöjen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Marttaliiton kanssa.

Pandemia koetteli myös Ylä-Savoa ja OLVI-säätiö myönsi 50 000 euron avustuksen paikalliseen avustustoimintaan ruoka-avun viemiseksi sitä  tarvitseville. Ruokakassien perille toimittaminen toteutettiin yhdessä Olvin pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Iisalmen Pelikarhujen kanssa.

Olvi-säätiö

Olvi pääomistaja on Olvi-säätiö, joka on yleishyödyllinen säätiö. Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja, pääomistaja teollisuusneuvos E.W. Åberg ja hänen puolisonsa rouva Hedwig Åberg perustivat säätiön vuonna 1955.

Vuosittain Olvi-säätiö jakaa saamistaan osinkotuotoista 2-3 miljoonaa euroa avustuksina, apurahoina, stipendeinä ja palkintoina. Säätiö avustaa muun muassa lasten ja vanhusten hyväksi tehtävää toimintaa, opintomahdollisuuksia sekä kotiseututyötä. Säätiö myös edistää luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä.