Accessibility tools

Sulje

CASE: Hyvinvoiva Olvilainen jatkuvaksi tavaksi toimia

Olvi Oyj:lla on panostettu aktiivisesti työhyvinvoinnin kehittämiseen. Vuosina 2017–2018 toteutetun Hyvinvoiva olvilainen -hankkeen tavoitteena oli luoda Olville toimivat ja pysyvät tavat työhyvinvoinnin ja työkykyisyyden ylläpitämiseksi. Yhteistyössä Ilmarisen, Iisalmen työterveysaseman ja Vetrean kanssa tehtyyn hankkeeseen osallistui 98 % työntekijöistä.

Hankkeen aikana olvilaiset osallistuivat luennoille ja työpajoihin, missä annettiin käytännön vinkkejä hyvinvoinnin kehittämiseksi. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin olvilaisten energiaa ja jaksamista. Toisessa vaiheessa keskityttiin oman osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Hankkeen lopuksi olvilaiset pääsivät kehittämään työyhteisötaitoja, vuorovaikutusta ja viestintää Yhteistyö-pelillä.

Myös osa esimies- ja asiantuntijatyön kehittämistä

”Saimme hankkeesta paljon positiivista palautetta olvilaisilta. Hankkeen aikana muodostuneita työhyvinvoinnin neljää avaintekijää tiedän, osaan, pystyn ja haluan, on sovellettu esimerkiksi kehityskeskustelujen suunnitteluun”, Olvi Oyj:n henkilöstöpäällikkö Anne Mäntyaho kertoo.

Vuosina 2019–2020 Hyvinvoiva olvilainen -teeman hyödyntäminen jatkuu esimies- ja asiantuntijatyön kehittämisellä. Tavoitteena on saada esimies- ja asiantuntijatyössä työskenteleville yli 50 olvilaiselle uusia ajatuksia oman ja koko työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseksi. Hankkeessa keskitytään esimerkiksi omien työskentelytapojen tunnistamiseen, omaan motivaatioon ja omiin kehitystavoitteisiin.

Julkaistu 26.5.2020