Accessibility tools

Sulje

Case: Yrityskylä Itä-Suomi

OLVI-säätiö on tukenut Yrityskylä Itä-Suomen toimintaa Kuopiossa vuodesta 2011 lähtien. ”Yrityskylä on peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, talouden ja työelämän oppimiskokonaisuus, joka kannustaa yrittäjyyteen”, kertoo Olvi-säätiön asiamies Mervi Toivainen.

Oppitunneilla otetaan haltuun talouden käsitteet, opitaan vastuullista liiketoimintaa sekä harjoitellaan konkreettisia työelämätaitoja oppimisympäristöön rakennetun pienoisyhteiskunnan kautta. Oppimiskokonaisuuden sisältö vaihtelee luokittain ammateissa työskentelystä ja vastuullisesta  kuluttamisesta esimerkiksi talousosaamiseen ja digitaalisuuden hyödyntämiseen.

Yksi Yrityskylän oppilaita työllistävistä yrityksistä on pienois-Olvi, jossa oppilaat pääsevät tutustumaan  elintarviketeollisuuden prosesseihin ja alan tehtävissä työskentelyyn. Kyläkumppanuuden kautta  elintarviketeollisuusalaa tehdään nuorille tunnetuksi ja samalla myös alan suosiota voidaan lisätä. Oppilaat pääsevät kokeilemaan työskentelyä käytännössä, mikä voi olla innostava kokemus erityisesti oppilaille,  jotka eivät syystä tai toisesta pääse toteuttamaan omaa potentiaaliaan perinteisten opetusmenetelmien kautta.

Yrityskylä tuo nuorten tietoisuuteen kotiseudun työmahdollisuuksia ja siten edesauttaa Itä-Suomen  elinvoimaisuutta. Tieto työpaikoista sekä oppimiskokonaisuuden kautta kerrytetyt työelämätaidot  helpottavat osaltaan nuorten siirtymistä työelämään. Kyläkumppanuuden kautta luodaan lisäksi positiivista työnantajakuvaa.

Säätiön tuen kautta edistetään kestävän kehityksen tavoitteita erityisesti tasa-arvoisen koulutuksen, ihmisarvoisen työn ja vastuullisen kuluttamisen päätavoitteiden osalta.

Julkaistu 9.4.2021