Accessibility tools

Sulje

Turvallinen työympäristö

Jokaisella työntekijällämme on oikeus turvalliseen työympäristöön. Haluamme taata tapaturmattoman ja sujuvan työskentelyn sekä omalle henkilöstölle että tiloissamme työskenteleville ulkopuolisille.

Keskitymme varmistamaan henkilöstön osaamisen turvallisuusasioissa. Pohjana turvalliselle työympäristölle
on riittävä perehdytys, säännöllinen turvallisuuskoulutus ja ajantasaiset ohjeistukset. Panostamme sekä tehtävään liittyvään että yleiseen turvallisuuskoulutukseen ja ohjeistukseen. Olvi-konsernin tehtailla työntekijöillä on asianmukaiset suojavälineet ja -vaatteet.

Vuonna 2023 olemme kehittäneet konsernin yhteisen
mallin työturvallisuudelle ja päivittäneet työturvallisuuden toimintaperiaatteet. Jokaiseen yhtiöön on myös jalkautettu yhteinen tapaturmamäärittely sekä tapaturmien tutkinta- ja ennaltaehkäisymalli.

Mittaamme turvallista työympäristöä tapaturmien kokonaismäärällä ja työtapaturmista johtuvilla poissaoloilla. Vuonna 2023 Olvi-konsernissa raportoitiin 36 tapaturmaa, mikä oli yksitoista tapaturmaa edellisvuotta enemmän. Vakavia tapaturmia oli 1, kun niitä edellisenä vuonna sattui 3.

Vuoden 2030 tavoitteenamme on nolla tapaturmaa ja tapaturmasta johtuvaa poissaoloa.

Lue lisää vuoden 2023 vastuullisuusraportista