Accessibility tools

Sulje

Työterveys ja -hyvinvointi

Työkyvyn, työterveyden ja työhyvinvoinnin turvaaminen koko työuran ajaksi on yksi päätavoitteistamme. Kehitämme jatkuvasti työtapoja ja työympäristöä sujuvan ja tuottavan työn edistämiseksi sekä terveysvaarojen ja -haittojen poistamiseksi.

Suunnittelemme työn, siinä käytettävät koneet ja laitteet sekä työympäristön ja työolosuhteet siten, ettei niistä aiheudu fyysisiä tai henkisiä terveyshaittoja tai -vaaroja työntekijöillemme. Panostamme työergonomiaan erilaisilla toimenpiteillä.

Mittaamme työterveyden ja -kyvyn turvaamista sairauspoissaoloista johtuvilla poissaoloilla. Tavoitteenamme on vähentää sairauspoissaoloista johtuvien poissaolojen määrää edellisvuodesta. Vuonna 2023 konsernissa oli 4,5 % sairauspoissaoloja kaikista työtunneista, kun vuonna 2022 niitä oli 5,5 %. Sairauspoissaolojen määrää on laskenut koronapandemian laimeneminen sekä henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen panostaminen. Luku on hyvä, kun sitä vertaa esimerkiksi Suomen elintarviketoimialan keskiarvoon, joka oli 5,7 % vuonna 2022.

Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, jolloin henkilöstö voi fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti hyvin. Olvi-konsernin yhtiöt edistävät työhyvinvointia erilaisilla toimenpiteillä, tapahtumilla, tilaisuuksilla ja luennoilla. Tuemme myös vapaa-ajalla tapahtuvaa liikuntaa ja harrastuksia.

Lue lisää vuoden 2023 vastuullisuusraportista