Accessibility tools

Sulje

Työterveys ja -hyvinvointi

Tavoitteemme on olla paras työpaikka työntekijöillemme. Sen vuoksi työkyvyn, työterveyden ja työhyvinvoinnin turvaaminen koko työuran ajaksi on yksi päätavoitteistamme. Kehitämme jatkuvasti työtapoja ja työympäristöä sujuvan ja tuottavan työn edistämiseksi sekä terveysvaarojen ja -haittojen poistamiseksi. Suunnittelemme työn, siinä käytettävät koneet ja laitteet sekä työympäristön ja työolosuhteet siten, ettei niistä aiheudu fyysisiä tai henkisiä terveyshaittoja tai vaaroja työntekijöillemme.

Mittaamme työterveyden ja -kyvyn turvaamista sairauspoissaoloista johtuvilla poissaoloilla. Tavoitteenamme on vähentää sairauspoissaoloista johtuvien poissaolojen määrää edellisvuodesta. Vuonna 2022 Olvilla oli 4,3 % sairauspoissaoloja kaikista työtunneista, kun vuonna 2021 se oli 2,9 %. Suomessa toimialan keskiarvo oli 6,1 % vuonna 2020.

Henkilöstön fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin varmistamiseksi Olvi tekee kiinteää yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Olvilla on käytössä varhaisen välittämisen malli ohjaamaan ja tukemaan työntekijöiden työkykyä. Työkyvyn varmistamiseen liittyy myös Olvin hoitoonohjausmalli, jonka tavoitteena on päihteettömän työympäristön varmistaminen kaikille olvilaisille.

Työhyvinvoinnin ja vapaa-ajan tukemista

Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, jolloin henkilöstö voi fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti hyvin. Olvi työsuojeluohjelma tukee henkilöstön fyysistä ja henkistä jaksamista. Työ- ja sijaisjärjestelyin huolehditaan siitä, että poissaolot eivät aiheuta työssä olevan henkilön työn rasittavuuden lisääntymistä.

Tuemme myös vapaa-ajalla tapahtuvaa liikuntaa ja harrastuksia henkilöstökerhojen kautta. Olvi-kerho tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden elämyksiin, itsensä kehittämiseen ja virkistäytymiseen Olvi-hengessä järjestämällä positiivista vapaa-ajan toimintaa. Olvin Eläkeläisten Kerho järjestää aktiivisesti erilaisia kursseja, matkoja ja tapahtumia jäsenilleen.