Accessibility tools

Sulje

Tuoteturvallisuus

Tuotteidemme turvallisuus on tärkein lupaus kuluttajille, sillä kuluttajan on voitava aina luottaa tuotteisiimme. Tuoteturvallisuudella tarkoitamme tuotteen sisällön ja pakkauksen turvallisuutta koko tuotteen elinkaaren ajan. Tuoteturvallisuus kattaa myös tuotteiden jäljitettävyyden.

Olvi-konsernin tuotekehitys ja laadunvalvonta varmistavat tuotteiden turvallisuuden. Tuotteet valmistetaan normien mukaisesti, ja niiden tulee vastata lakeja, viranomaismääräyksiä ja laatustandardeja. Käytettyjen raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden sekä tuotteiden laatu varmistetaan aistinvaraisin, kemiallisin ja mikrobiologisin analyysein eri tuotantovaiheissa.

Suurimmalla osalla konsernin panimoista on sertifioidut tuoteturvallisuusjärjestelmät, joiden avulla tuoteturvallisuutta kehitetään yli lainsäädännön vaatimusten. Tavoitteenamme on, että
tuoteturvallisuusjärjestelmät ovat käytössä kaikilla panimoilla vuoden 2025 loppuun mennessä.

Lue lisää vuoden 2023 vastuullisuusraportista