Accessibility tools

Sulje

Vedenkulutuksen optimointi ja jäteveden esikäsittely

Vettä kuluu raaka-aineena paljon juomateollisuuden tuotannossa. Veden, kuten muidenkin luonnonvarojen, säästäväinen käyttö on keskeinen toimintaamme ja tavoitteitamme ohjaava periaate. Olvi-konsernin tavoitteena on vähentää vedenkulutusta valmistettua tuotelitraa kohti.

Vuonna 2023 käytimme vettä 2,8 litraa valmistuotelitraa kohti. Teemme jatkuvasti töitä vedenkäytön tehostamiseksi ja olemme edistyneet tässä hienosti. Niinpä vuonna 2023 asetimme uuden, koko konsernia koskevan tavoitteen: alle 2,5 litraa vettä valmistuotelitraa kohti vuoteen 2030 mennessä.

Tulemme jatkossa panostamaan vedenkäytön hallintaan koko toimitusketjussamme, mikä näkyy myös yhteistyökumppaneiden Code of Conductissa. Veteen liittyvät näkökulmat tulevat olemaan osa työtämme luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Vuonna 2024 kartoitamme yhä tarkemmin erityisesti raaka-aineidemme ja pakkausmateriaaliemme tuotantoon liittyviä luontoja vesivaikutuksia, jotta voimme kehittää arvoketjuamme entistä kestävämpään suuntaan.

Optimoimme vedenkulutusta kiinnittämällä huomiota pesuihin, pesuainevalintoihin, pesujen suunnitteluun ja laiteteknisiin ratkaisuihin. Pesuratkaisujen kehittämisellä voimme vaikuttaa myös jäteveden määrään ja kemikaali- ja ravinnekuormaan. Etsimme myös tapoja lisätä veden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä laitoksen tai prosessin sisällä korkeita hygieniavaatimuksia vaarantamatta.

Tuotantoprosessista syntyvä jätevesi johdetaan puhdistettavaksi omaan tai kunnalliseen jätevesilaitokseen. Olemme kehittäneet yhteistyössä jätevesilaitosten kanssa jätevesien tehokasta esikäsittelyä veden laadun parantamiseksi. Tämä ehkäisee ympäristöä kuormittavien aineiden, kuten typen ja fosforin, pääsyä jätevesiin.

Lue lisää vuoden 2023 vastuullisuusraportista