Accessibility tools

Sulje

JOHTAMINEN, ESIHENKILÖTYÖ JA TYÖYHTEISÖTAIDOT

Kehitämme jatkuvasti johtamista, esihenkilötyötä ja työyhteisötaitoja, jotta pystymme varmistamaan toimivan työyhteisön sekä hyvän työilmapiirin. Toimivilla esihenkilö- ja työyhteisötaidoilla sekä erinomaisella johtamiskulttuurilla pystymme tukemaan työntekijöidemme suoriutumista ja kehittymistä.

Johtamista tukemassa meillä on sertifioidut johtamisjärjestelmät sekä Lean-periaatteet, jotka kannustavat jatkuvan kehittämisen toimintamalleihin. Näiden avulla kehitämme ongelmanratkaisutaitoja ja työtapoja sekä sujuvoitamme ja tehostamme työprosesseja.

Pohjana johtamisen, esihenkilötyön ja työyhteisötapojen kehittämiselle käytämme kehityskeskusteluissa saatua palautetta. Henkilöstön ääni kuuluu myös yhteistoimintaohjausryhmien ja muiden yhteistoimintaelinten kautta.

Vuonna 2012 perustettu Olvi Akatemia tähtää konsernin toiminnan ja osaamisen kehittämiseen sekä yhteisen toimintakulttuurin rakentamiseen. Vuonna 2023 Olvi Akatemiassa keskityttiin laajasti vastuullisuustietoisuuden lisäämiseen sekä sosiaalisen vastuullisuuden että ympäristövastuullisuuden osalta. Vuonna 2024 jatkamme Olvi Akatemiassa strategiaa tukevilla koulutusteemoilla.

Lue lisää vuoden 2023 vastuullisuusraportista