Accessibility tools

Sulje

Osaamisen kehittäminen

Haluamme tukea ja sitouttaa henkilöstöä suoriutumaan hyvin työtehtävissään. Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja kehittymisestä järjestämällä yhtiötason ja konsernitason koulutuksia sekä kehittämällä toimintaa.

Kartoitamme henkilöstömme osaamista ja kehitystarpeita vuosittaisilla kehityskeskusteluilla. Keskusteluilla varmistamme, että henkilöstöllä on riittävä osaaminen työtehtäviensä suorittamiseen sekä myös selkeät tavoitteet ja vastuut työlleen.

Koulutamme henkilöstöä säännöllisesti sekä perinteisillä koulutuksilla että verkkokoulutuksilla yhtiö- ja konsernitasolla. Verkkokoulutuksia on tarjolla muun muassa vastuullisuudesta, työturvallisuudesta ja tietosuoja-asioista. Verkkokoulutuksien lisäksi tarjoamme henkilöstöllemme monipuolisesti erilaista koulutusta työnkuvasta ja työtehtävästä riippuen.

Lue lisää vuoden 2023 vastuullisuusraportista