Accessibility tools

Sulje

Tasa-arvoiset mahdollisuudet

Työyhteisömme tarjoaa tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille työntekijöillemme. Monimuotoisuuden huomioiminen on meille tärkeää. Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti iästä, sukupuolesta, uskonnosta, mielipiteistä, kansallisuudesta tai muista vastaavista seikoista riippumatta. Pyrimme varmistamaan tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun myös arvoketjussamme.

Vuonna 2023 Olvi-konsernissa työntekijöistä 61 % oli miehiä ja 39 % naisia.

Olvi Oyj:n hallituksessa oli 60 % miehiä ja 40 % naisia hallituksen koon pienennyttyä. Vastaavasti yhtiöiden johtoryhmien ja tytäryhtiöiden hallituksien jäsenistä 58 % oli miehiä ja 42 % naisia. Vuoteen 2022 verrattuna naisten osuus on noussut yhtiöiden johtoryhmissä ja tytäryhtiöiden hallituksissa uusien positioiden ja rekrytointien vuoksi.

Tasa-arvoisten mahdollisuuksien takaamiseksi Olvi-konsernilla on käytössä eettinen ohjeistus (Code of Conduct) ja henkilöstötoimintaperiaate. Konserniyhtiöillä on lisäksi omia ohjelmia ja työkaluja tasa-arvon edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi.

Lue lisää vuoden 2023 vastuullisuusraportista