Accessibility tools

Sulje

Vastuullinen markkinointi

Markkinoinnin rooli on keskeistä vastuullisuuden toteutumiseksi. Olemme sitoutuneet vastuulliseen tuotteiden mainontaan ja markkinointiin. Tavoitteenamme on, että Olvilla ei ole yhtään vastuullisuuden periaatteiden vastaista markkinointia.

Vastuullisten tuotteiden mainontaa ja markkinointia määrittelevät muun muassa Euroopan elintarvike- ja juomateollisuusjärjestön FoodDrinkEuropen ohjeet, Euroopan panimoliiton Brewers of Europen ohjeet ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n elintarvikkeiden ja virvoitusjuomien vastuullista kaupallista viestintää koskevat tulkintaohjeet.

Noudatamme ohjeiden ja säädösten lisäksi itsesäätelyä, joka on osin viranomaisten määräyksiä tiukempaa. Näin voimme vastata toimintaympäristön odotuksiin ja olla etulinjassa kehittämässä toimialan vastuullisuuskäytäntöjä. Vuonna 2021 Olvilla ei ollut yhtään vastuullisen toimintatavan vastaista markkinointia.

Suomen panimoalan itsesääntelyohjeet

Olvi on sitoutunut noudattamaan Suomen panimoalan itsesääntelyohjeita:

  • Panimoala tarkistuttaa televisiomainokset ennen niiden julkistamista alan ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvassa ennakkotarkastustoimikunnassa
  • Sen lisäksi mitä alkoholilain 33. §:ssä säädetään mainonnan kellonaikarajoista, panimoala mainostaa televisiossa sellaisien ohjelmien aikana, jolloin mainoksien kohdeyleisöstä vähintään 70 %:n voidaan kohtuudella olettaa olevan yli 18-vuotiaita
  • Panimoala mainostaa digitaalisissa kanavissa sellaisien ohjelmien aikana, jolloin mainoksien kohdeyleisöstä vähintään 70 %:n voidaan kohtuudella olettaa olevan yli 18-vuotiaita
  • Panimoliiton jäsenyritysten tuotteissa ja niiden pakkauksissa käytetään vastuullisesta alkoholin kulutuksesta viestivää KOHTUULLISESTI.FI-tunnusta
  • Sosiaalisen median kanavissa huolehditaan ikärajan noudattamisesta kanavan tarjoamien mahdollisuuksien mukaan
  • Panimoliitto järjestää vuosittain koulutustilaisuuden jäsenyritysten viestinnän ja markkinoinnin henkilöstölle vastuullisen markkinointiviestinnän tukemiseksi
  • Mainoksissa esiintyvien henkilöiden on oltava vähintään 25 vuotta täyttäneitä

Panimoala ei puhu lapsista, nuorista ja aikuisista, vaan selkeästi alaikäisistä ja täysi-ikäisistä.