Accessibility tools

Sulje

JOHTAMINEN, ESIHENKILÖTYÖ JA TYÖYHTEISÖTAIDOT

Kehitämme jatkuvasti johtamista, esihenkilötyötä ja työyhteisötaitoja, jotta pystymme varmistamaan toimivan työyhteisön sekä hyvän työilmapiirin. Toimivilla esihenkilö- ja työyhteisötaidoilla sekä erinomaisella johtamiskulttuurilla pystymme tukemaan työntekijöidemme suoriutumista ja kehittymistä.

Johtamista tukemassa meillä on sertifioidut johtamisjärjestelmät sekä Lean-periaatteet, jotka kannustavat jatkuvan kehittämisen toimintamalleihin. Toimintaamme linjaavat Olvi Oyj:n toimitusjohtajan hyväksymät politiikat.

Pohjana johtamisen, esihenkilötyön ja työyhteisötapojen kehittämiselle käytämme kehityskeskusteluissa saatua palautetta. Tavoitteenamme on, että kaikki olvilaiset käyvät vuosittain kehityskeskustelut joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna. Lisäksi seuraamme henkilöstötutkimuksen tuloksen kehittymistä.

Vuonna 2012 perustettu Olvi Akatemia tähtää konsernin toiminnan ja osaamisen kehittämiseen sekä yhteisen toimintakulttuurin rakentamiseen. Olvi Akatemian vuoden 2022 teemoina olivat strategian jalkauttaminen omien vahvuuksien ja onnistumisen kautta sekä oluen valmistus ja tulevaisuusskenaarioiden työstö.