Accessibility tools

Sulje

Osaamisen kehittäminen

Haluamme tukea ja sitouttaa henkilöstöä suoriutumaan hyvin työtehtävissään. Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja kehittymisestä järjestämällä yhtiötason ja konsernitason koulutuksia sekä kehittämällä toimintaa.

Kartoitamme henkilöstömme osaamista ja kehitystarpeita vuosittaisilla kehityskeskusteluilla. Koulutus ja kehitys pohjautuvat liiketoimintatavoitteisiin ja työtehtävien asettamiin vaatimuksiin. Koulutuksia koskevat suunnitelma tehdään vuosittain osana vuosisuunnitelmaa.

Olvi tarjoaa uusille työntekijöilleen kattavan perehdytyksen niin perinteisellä henkilökohtaisella perehdytyksellä kuin myös uudenaikaisilla metodeilla ja menetelmillä. Sesonkityöntekijöiltä kootaan keskitetysti palaute perehdyttämisen onnistumisista ja kehityskohteista.

Säännöllisesti osaamisen kehittämistä ja koulutusta

Kehitämme henkilöstömme osaamista systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Kannustamme työntekijöitämme monityötaitoisuuteen ja osaamisen aktiiviseen kehittämiseen. Haluamme olla ajan hermolla ja etsimme uusia toimintamalleja sekä kehitämme työtehtäviä uudenaikasilla menetelmillä. Käytämme tarvittaessa oppisopimuskoulutusta työpaikalla tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen.

Vuonna 2022 Olvin työntekijät käyttivät säännöllisesti työaikaa koulutuksiin. Vuodesta 2021 alkaen meillä on ollut käytössä uusi verkko-oppimisympäristö, joka mahdollistaa yhtenäisen koulutuksen koko konsernissa. Verkkokoulutuksia on tarjolla muun muassa vastuullisuudesta, työturvallisuudesta ja tietosuoja-asioista. Verkkokoulutuksien lisäksi tarjoamme henkilöstöllemme monipuolisesti erilaista koulutusta työnkuvasta ja työtehtävästä riippuen.

Vuonna 2023 jatkamme koulutusmäärän seurannan kehittämistä parantamalla kirjaamisen käytäntöjä, jotta voimme varmistaa ajanmukaisen seurannan. Keskitymme myös hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia oman osaamisen ja työn kehittämisessä.