Accessibility tools

Sulje

Osaamisen kehittäminen

Haluamme tukea ja sitouttaa henkilöstöä suoriutumaan hyvin työtehtävissään. Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja kehittymisestä järjestämällä yhtiötason ja konsernitason koulutuksia sekä kehittämällä toimintaa.

Kartoitamme henkilöstömme osaamista ja kehitystarpeita vuosittaisilla kehityskeskusteluilla. Koulutus ja kehitys pohjautuvat liiketoimintatavoitteisiin ja työtehtävien asettamiin vaatimuksiin. Koulutuksia koskevat suunnitelma tehdään vuosittain osana vuosisuunnitelmaa.

Olvi tarjoaa uusille työntekijöilleen kattavan perehdytyksen niin perinteisellä henkilökohtaisella perehdytyksellä kuin myös uudenaikaisilla metodeilla ja menetelmillä. Sesonkityöntekijöiltä kootaan keskitetysti palaute perehdyttämisen onnistumisista ja kehityskohteista.

Säännöllisesti osaamisen kehittämistä ja koulutusta

Kehitämme henkilöstömme osaamista systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Kannustamme työntekijöitämme monityötaitoisuuteen ja osaamisen aktiiviseen kehittämiseen. Haluamme olla ajan hermolla ja etsimme uusia toimintamalleja sekä kehitämme työtehtäviä uudenaikasilla menetelmillä. Käytämme tarvittaessa oppisopimuskoulutusta työpaikalla tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen.

Vuonna 2021 Olvin työntekijät käyttivät säännöllisesti työaikaa koulutuksiin. Olvi-konsernilla on ollut käytössä yhteinen verkko-oppimisympäristö vuodesta 2018 lähtien. Vuonna 2021 kehitimme koulutusmäärän seurantaa painopistealueittain. Keskitymme myös hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia oman osaamisen ja työn kehittämisessä.