Accessibility tools

Sulje

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Hiilijalan pienentämisessä keskeisessä roolissa ovat toimintamme päästöjen minimoiminen sekä resurssitehokkuuden lisääminen.

Toimintamme päästöt

Oman tuotantomme suorat hiilidioksidipäästöt syntyvät pääasiassa tuotantolaitoksissa sekä kuljetuksissa ja jakelussa. Tavaraliikenteestämme aiheutuu savukaasupäästöjä ja panimomme käymisprosessissa vapautuu hiilidioksidipäästöjä.

Merkittävimpiä tuotantolaitoksen päästölähteitä ovat käytettävä lämmitys ja sähkö sekä panimon käymisprosessissa ja jäähdytysvaiheessa syntyvät hiilidioksidipäästöt. Investoimme hiilidioksidin talteenottoon prosessistamme.

Seuraamme logistiikan tuottamia päästöjä säännöllisesti. Kuljetuksissa ja jakelussa aiheutuvat savukaasupäästöt pyrimme minimoimaan optimoimalla jakeluketjua ja -reittejä. Olemme vähentäneet kuljetuksista johtuvien päästöjä esimerkiksi tehostamalla energiajakeiden keräilyä korvaamalla avolavat murskaimilla sekä jätepuristimilla.

Kehitämme päästöraportointiamme, jotta pystymme tunnistamaan yhä paremmin eri tuotantovaiheista ja muusta toiminnasta syntyvät päästöt. Keskitymme selvittämään toimintamme tarkempia vaikutuksia ilmastonmuutokseen konsernitasolla.

Lisää vihreää sähköä ja uusiutuvaa energiaa

Vuonna 2021 Olvin sähkönkulutus laski hieman vuoteen 2020 verrattuna energiatehokkaiden valintojen ansiosta. Höyry- ja lämpöenergiankulutus nousivat hieman johtuen tuoteportfoliosta ja sääolosuhteista.

Olvi on noudattanut Elintarviketeollisuuden vapaaehtoista energiatehokkuussopimusta vuodesta 2003 lähtien. EU:n energiapalveludirektiiviin perustuvassa sopimuksessa sovitaan raamit energiatehokkuuden jatkuvaan ja järjestelmälliseen parantamiseen. Olvi keskittyy esimerkiksi kiinteistön lämmityksen ja ilmanvaihdon optimoimiseen sekä näiden olosuhteisiin mukautuvaan ohjaukseen. Järjestelmä on voimassa vuoteen 2026 asti.

Iisalmen tuotantolaitoksellamme käytetään 100 % vihreää sähköä. Sähköllä on Suomen luonnonsuojeluliiton myöntämä EKOenergia-merkki. Olemme lisänneet LED-valaistusta sekä valaistuksen älykästä ohjausta. Tuotantolaitoksellamme on käytössä lähes kokonaan sähkötrukit.

Tuotamme prosesseihin tarvittavan höyryn ja lämmön uusiutuvalla energialla toimivalla lämpölaitoksella. Kehitämme myös prosessijäähdytyksessä syntyvän lämmön talteenottoa ja kierrättämistä takaisin tuotantoprosessiin. Tavoitteenamme on kasvattaa uusiutuvan energian osuutta käytettävästä energiasta. Kartoitamme lisää uusiutuvan energian, kuten aurinkopaneelien, käyttömahdollisuuksia. Keskitymme myös lisäämään biopolttoaineen määrää. Vuonna 2021 tuotteiden valmistuksessa käytettävästä energiasta 97 % oli bioenergiaa.