Accessibility tools

Sulje

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Hiilijalan pienentämisessä keskeisessä roolissa ovat toimintamme päästöjen minimoiminen, arvoketjun päästöjen vähentäminen sekä resurssitehokkuuden lisääminen.

Kohti hiilineutraalia tuotantoa

Oman tuotantomme suorat hiilidioksidipäästöt syntyvät pääasiassa tuotantolaitoksissa tuotantolaitoksen päästölähteitä ovat käytettävä lämmitys, höyry ja sähkö. Iisalmen panimossa käytetään 100 % vihreää sähköä. Sähköllä on Suomen luonnonsuojeluliiton myöntämä EKOenergia-merkki.

Lämmön ja höyryn tuotamme kokonaan biovoimalaitoksella, jossa käytetään lähialueen sahanpurua ja kuoriseosta. Varavoimana käytämme bioöljyä. Lisäksi fossiilisten polttoaineiden käyttö on korvattu esimerkiksi sähkötrukeilla ja kuljetinjärjestelmillä.  Olvin Iisalmen panimo tulee ensimmäisenä konsernipanimona olemaan hiilineutraali vuoden 2023 loppuun mennessä.

Olvi on noudattanut Elintarviketeollisuuden vapaaehtoista energiatehokkuussopimusta vuodesta 2003 lähtien. EU:n energiapalveludirektiiviin perustuvassa sopimuksessa sovitaan raamit energiatehokkuuden jatkuvaan ja järjestelmälliseen parantamiseen. Olvi keskittyy esimerkiksi kiinteistön lämmityksen ja ilmanvaihdon optimoimiseen sekä näiden olosuhteisiin mukautuvaan ohjaukseen. Järjestelmä on voimassa vuoteen 2026 asti.

Kehitämme myös prosessijäähdytyksessä syntyvän lämmön talteenottoa ja kierrättämistä takaisin tuotantoprosessiin. Olemme lisänneet LED-valaistusta sekä valaistuksen älykästä ohjausta. Kartoitamme jatkuvasti lisää uusiutuvan energian, kuten aurinkopaneelien, käyttömahdollisuuksia. Lisäksi panostamme resurssitehokkuuden lisäämiseen kaikkialla toiminnassamme.

Kohti hiilineutraalia arvoketjua

 Olvin ilmastopäästöt syntyvät siis jatkossa arvoketjussa. Arvoketjun päästöistä yli kolme neljännestä on ostettujen materiaalien ja palvelujen tuottamia päästöjä. Seuraavaksi merkittävimpiä päästölähteitä ovat lähtevät ja saapuvat kuljetukset.

Voimme parhaiten vähentää ostettujen materiaalien päästöjä yhdessä arvoketjun kumppaneiden kanssa tehtävällä kehitystyöllä. Kierrätetyn materiaalin käytön lisääminen on tärkeä osa päästövähennyksiin pääsemistä. Samoin resurssitehokkuuden kasvattaminen on avainroolissa. Olvilla otetaankin 2023 käyttöön hiilidioksidin talteenottolaitos, jolla prosessissa syntyvä hiilidioksidi otetaan talteen, puhdistetaan ja kierrätetään takaisin tuotteisiin.

Seuraamme logistiikan tuottamia päästöjä säännöllisesti. Kuljetuksissa ja jakelussa aiheutuvat savukaasupäästöt pyrimme minimoimaan optimoimalla jakeluketjua ja -reittejä kuin jakelutiheyttä asiakkaille sekä kasvattamalla rekkojen täyttöastetta. Olemme vähentäneet kuljetuksista johtuvien päästöjä esimerkiksi tehostamalla energiajakeiden keräilyä korvaamalla avolavat murskaimilla sekä jätepuristimilla. Selvitämme myös mahdollisuuksia fossiilittomiin polttoaineisiin siirtymiseksi. Kiinnitämme myös huomiota työntekijöiden matkustamisen tuottamiin päästöihin.

Kehitämme toimintaa

Kehitämme päästöraportointiamme, jotta pystymme tunnistamaan yhä paremmin eri tuotantovaiheista ja muusta toiminnasta syntyvät päästöt. Raportoimme päästöistä tarkemmin Olvi-konsernina CDP-ilmastoraportoinnin kautta, jossa saavutimme vuonna 2022 arvosanan B alan keskiarvon ollessa C. Päästövähennysten vaikuttavuuden varmistamiseksi Olvi-konserni on myös sitoutunut asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet (Science Based Targets, SBT) vuoden 2023 aikana.